Změna územního plánu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Změna územního plánu Kolín

PDF E-mail Print

Změna č. 4

Zastupitelstvo města Kolína schválilo dne 25.06.2018 pořízení změny č. 4 územního plánu Kolín tzv. zkráceným postupem.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva o pořízení byl zpracován návrh změny č. 4 územního plánu. Návrh změny (textová část včetně odůvodnění, srovnávací text po změně č. 4, příloha srovnávacího textu po změně č. 4, výkres základního členění území, hlavní výkres, výkres veřejně prospěšných staveb, výkres koncepce technické infrastruktury, koordinační výkres a výkres předpokládaných záborů) najdete v příloze. Písemné připomínky nebo námitky k návrhu změny bude možné uplatnit v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona až po oznámení pořizovatele formou veřejné vyhlášky na úřední desce, kde také bude stanoveno datum a místo konání veřejného projednání.


Poslední úprava: 21.01.2019 13:32:58, Petra Kučerová

Přílohy

9_Vykres_zaboru_ZPF_PUPFL_Z4 (478,7 kB) 8_Koordinacni_vykres_Z4 (21,8 MB) 7_Vykres_koncepce_infrastruktury_Z4 (19,5 MB) 6_Vykres_VPS_Z4 (18,5 MB) 5_Hlavni_vykres_Z4 (18,9 MB) 4_Vykres_ZCU_Z4 (13,5 MB) 3_Srovnavaci_text_priloha_poZ4 (338,7 kB) 2_Srovnavaci_text_poZ4 (410,7 kB) 1_Textova_cast_a_oduvodneni_Z4 (617,3 kB)