Zvukový záznam zastupitelstva | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zvukový záznam zastupitelstva

ze dne 21.9.2015, Vybrat datum

+ play 2015-09-21 15:00:42 Bod: Zahájení
+ play 2015-09-21 15:03:43 Bod: 1. Zahájení
play 2015-09-21 15:03:43 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 15:04:34 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 15:05:15 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 15:07:17 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 15:08:27 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2015-09-21 15:11:57 Bod: 2. Schválení volebního řádu pro VI. zasedání zastupitelstva konané dne 21.09.2015
play 2015-09-21 15:11:57 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2015-09-21 15:13:21 Bod: 3. Volba volební komise
play 2015-09-21 15:13:21 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2015-09-21 15:15:00 Bod: 4. Volba člena Rady města
play 2015-09-21 15:15:00 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 15:25:19 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 15:35:59 Mgr. P. Havlíková 0 Diskuse
play 2015-09-21 15:36:34 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 15:36:48 Mgr. P. Havlíková 0 Diskuse
play 2015-09-21 15:36:59 Mgr. I. Mikšíková 0 Diskuse
play 2015-09-21 15:37:09 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 15:38:09 Bod: 5. Diskuse – dotazy a připomínky občanů města
play 2015-09-21 15:38:09 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2015-09-21 15:38:40 Bod: 6. Návrh na aktualizaci zřizovací listiny Městských sociálních a zdravotních služeb, p. o.
play 2015-09-21 15:38:40 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 15:39:00 Mgr. I. Černovský 1 Předložení
play 2015-09-21 15:40:40 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 15:41:15 Bod: 7. Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. SKOÚ/00282/2005 ze dne 14.10.2005 o bezúplatném převodu pozemku st. parc. č. 5540/1, 5540/2 a pozemku parc. č. 185/3
play 2015-09-21 15:41:15 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 15:41:24 Ing. J. Michalčík 1 Předložení
play 2015-09-21 15:42:33 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 15:43:04 Bod: 8. Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Oprava hřbitovní zdi – Zibohlavy“
play 2015-09-21 15:43:04 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 15:43:07 Ing. J. Michalčík 1 Předložení
play 2015-09-21 15:44:10 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 15:45:18 Bod: 9. Návrh na výkup pozemků parc. č. 2111/57, 2120/43, 2454/2, 2454/11, 2454/12, 2634/33, 2634/34, 2634/35, 2634/36, 2968/5, 3392/2, a 3392/3, všechny v kat. území a obci Kolín z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Zemědělskému podniku Razová, státnímu podniku v likvidaci, do vlastnictví města Kolína
play 2015-09-21 15:45:18 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 15:45:27 Ing. M. Tichý 1 Předložení
play 2015-09-21 15:46:22 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 15:46:52 Bod: 10. Návrh na výkup pozemků parc. č. 1930/2 a 2921/3 v kat. území Kolín ze spoluvlastnictví sourozenců V. do vlastnictví města Kolína
play 2015-09-21 15:46:52 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 15:46:53 Ing. M. Tichý 1 Předložení
play 2015-09-21 15:47:31 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 15:48:57 Bod: 11. Návrh na bezúplatný převod pozemků parc. č. 2625/22 v kat. území a obci Kolín z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kolína
play 2015-09-21 15:48:57 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 15:48:59 Ing. M. Tichý 1 Předložení
play 2015-09-21 15:49:39 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 15:50:12 Bod: 12. Návrh na výkup části pozemku parc. č. 681/35 v kat. území Kolín z podílového spoluvlastnictví J. F., P. J. a J. Ž. do vlastnictví města Kolína
play 2015-09-21 15:50:12 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 15:50:14 Ing. M. Tichý 1 Předložení
play 2015-09-21 15:50:49 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 15:51:29 Bod: 13. Návrh na prodej pozemku parc. č. 1730/102 o výměře 339 m2 v kat. území a obci Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti Colognia press, a.s.
play 2015-09-21 15:51:29 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 15:51:29 Ing. M. Tichý 1 Předložení
play 2015-09-21 15:52:11 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 15:53:21 MUDr. P. Volšanský 1 Diskuse
play 2015-09-21 15:54:10 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 15:54:24 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-09-21 15:55:00 MUDr. P. Volšanský 1 Diskuse
play 2015-09-21 15:55:31 Mgr. M. Kašpar 0 Předložení
play 2015-09-21 15:55:57 Ing. M. Tichý 1 Předložení
play 2015-09-21 15:56:05 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 15:56:55 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-09-21 15:57:07 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 15:57:53 Bod: 14. Návrh na výkup pozemku parc. č. 2214/32 v k. ú. Štítary u Kolína z vlastnictví paní M. L. do vlastnictví města Kolína
play 2015-09-21 15:57:53 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 15:57:55 Ing. M. Tichý 1 Předložení
play 2015-09-21 15:59:20 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 16:00:41 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2015-09-21 16:00:56 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 16:01:11 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-09-21 16:01:22 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 16:01:59 Bod: 15. Návrh na výkup pozemku parc. č. st. 441, jehož součástí je stavba, budova č. p. 50, stavba pro administrativu, v kat. území a obci Kolín, formou přímého prodeje z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kolína
play 2015-09-21 16:01:59 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 16:02:00 Ing. M. Tichý 1 Předložení
play 2015-09-21 16:03:32 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 16:03:39 M. Najbrt 1 Diskuse
play 2015-09-21 16:05:06 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 16:09:12 Ing. M. Tichý 1 Předložení
play 2015-09-21 16:10:23 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 16:10:28 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-09-21 16:11:57 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 16:15:09 Ing. V. Kmoch 1 Diskuse
play 2015-09-21 16:17:02 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2015-09-21 16:17:51 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 16:18:14 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-09-21 16:19:28 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 16:20:17 MUDr. P. Volšanský 1 Diskuse
play 2015-09-21 16:21:27 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 16:24:15 J. Truska 1 Diskuse
play 2015-09-21 16:24:35 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 16:25:04 J. Truska 1 Diskuse
play 2015-09-21 16:25:19 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 16:25:24 Ing. J. Hora 2 Diskuse
play 2015-09-21 16:25:58 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 16:26:12 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2015-09-21 16:26:55 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 16:28:00 Bod: 16. Návrh na prodej částí stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům bytových jednotek v katastrálním území Kolín v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech příslušných bytových domů
play 2015-09-21 16:28:00 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 16:28:02 Ing. M. Tichý 1 Předložení
play 2015-09-21 16:28:15 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 16:28:42 Bod: 17. Návrh na bezúplatný převod pozemků a kanalizačního řadu v k. ú. Sendražice u Kolína z vlastnictví paní I. F., B. F., K. F. a R. D., do vlastnictví města Kolína
play 2015-09-21 16:28:42 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 16:28:43 Ing. M. Tichý 1 Předložení
play 2015-09-21 16:29:27 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 16:29:58 Bod: 18. Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 690/2015
play 2015-09-21 16:29:58 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 16:29:59 Ing. M. Tichý 1 Předložení
play 2015-09-21 16:30:36 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 16:31:12 Bod: 19. Návrh na schválení nabytí pozemku parc. č. 2810/14 v kat. území Kolín ve veřejné dobrovolné dražbě z vlastnictví společnosti Silnice, státní podnik Plzeň – v likvidaci, do vlastnictví města Kolína
play 2015-09-21 16:31:12 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 16:31:13 Ing. M. Tichý 1 Předložení
play 2015-09-21 16:32:50 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 16:35:03 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 16:35:37 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 16:36:30 Bod: 20. Návrh na schválení vydání OZV č. 6/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
play 2015-09-21 16:36:30 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 16:36:32 Ing. M. Tichý 1 Předložení
play 2015-09-21 16:37:10 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 16:38:02 Bod: 21. Návrh na vyřazení pohledávek v celkové výši 1.561.353 Kč z evidence
play 2015-09-21 16:38:02 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 16:50:44 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 16:51:20 Ing. P. Villner 1 Předložení
play 2015-09-21 16:52:39 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 16:52:51 MUDr. P. Volšanský 0 Diskuse
play 2015-09-21 16:53:05 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2015-09-21 16:53:25 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 16:53:52 Bod: 22. Návrh na schválení IV. RO rozpočtu na rok 2015
play 2015-09-21 16:53:52 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 16:53:53 Ing. P. Villner 1 Předložení
play 2015-09-21 16:55:24 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 16:55:39 Ing. V. Kmoch 1 Diskuse
play 2015-09-21 16:56:13 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 16:57:03 Bod: 23. Návrh na schválení vyhlášky č. 7/2015, o školských obvodech základních škol ve městě Kolín
play 2015-09-21 16:57:03 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 16:57:10 Mgr. P. Kesner 1 Předložení
play 2015-09-21 16:58:05 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 16:58:13 MUDr. P. Volšanský 1 Diskuse
play 2015-09-21 16:58:33 Mgr. P. Kesner 1 Předložení
play 2015-09-21 16:58:47 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 16:59:16 Bod: 24. Návrh na schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci IV. RO
play 2015-09-21 16:59:16 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 16:59:19 Mgr. P. Kesner 1 Předložení
play 2015-09-21 17:00:04 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:00:15 Mgr. M. Kašpar 1 Diskuse
play 2015-09-21 17:01:36 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:02:25 J. Truska 1 Diskuse
play 2015-09-21 17:02:36 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 17:03:50 Bod: 25. Návrh na poskytnutí dotace dle doporučení komise tělovýchovy a sportu Rady města Kolína z jednání konaného 01.06.2015
play 2015-09-21 17:03:50 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 17:03:54 Mgr. P. Kesner 1 Předložení
play 2015-09-21 17:05:01 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 17:06:38 Bod: 26. Návrh na zvolení přísedící pro Okresní soud v Kolíně
play 2015-09-21 17:06:38 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 17:07:50 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2015-09-21 17:08:19 Bod: 27. Diskuse – dotazy a připomínky členů ZM
play 2015-09-21 17:08:19 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 17:08:39 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-09-21 17:09:29 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:09:33 Mgr. M. Kašpar 1 Diskuse
play 2015-09-21 17:10:27 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:10:30 Ing. J. Hora 2 Diskuse
play 2015-09-21 17:10:47 Mgr. M. Kašpar 0 Předložení
play 2015-09-21 17:10:58 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:11:54 MUDr. J. Rakušan 1 Diskuse
play 2015-09-21 17:12:37 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:12:49 J. Truska 1 Diskuse
play 2015-09-21 17:13:03 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:13:14 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2015-09-21 17:13:39 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:13:52 MUDr. V. Navrátil 1 Diskuse
play 2015-09-21 17:14:56 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:15:12 Ing. M. Tichý 1 Předložení
play 2015-09-21 17:15:32 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:18:14 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2015-09-21 17:19:52 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:22:23 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2015-09-21 17:23:11 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:23:26 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-09-21 17:26:05 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:26:17 Mgr. I. Mikšíková 1 Diskuse
play 2015-09-21 17:27:33 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:28:35 Ing. J. Hora 3 Diskuse
play 2015-09-21 17:29:17 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:29:26 Mgr. I. Mikšíková 2 Diskuse
play 2015-09-21 17:31:03 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:31:26 Mgr. P. Havlíková 1 Diskuse
play 2015-09-21 17:31:51 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:35:21 Mgr. M. Drahovzal 1 Diskuse
play 2015-09-21 17:36:49 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:37:17 Mgr. M. Kašpar 2 Diskuse
play 2015-09-21 17:37:43 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 17:37:52 Bod: 28. Zpráva návrhové komise
play 2015-09-21 17:37:52 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-09-21 17:37:57 JUDr. K. Molnár 0 Diskuse
play 2015-09-21 17:38:40 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-09-21 17:38:48 Bod: 29. Závěr zasedání
play 2015-09-21 17:38:48 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení