Zvukový záznam zastupitelstva | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zvukový záznam zastupitelstva

ze dne 29.6.2015, Vybrat datum

+ play 2015-06-29 15:00:21 Bod: Úvod
+ play 2015-06-29 15:02:08 Bod: 1. Zahájení
play 2015-06-29 15:02:08 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 15:03:10 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 15:03:44 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 15:05:15 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 15:07:58 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2015-06-29 15:08:35 Bod: 3. Návrh na schválení prodeje bytové jednotky č. 3, domu č. p. 103 v ul. Sokolská, Kolín II, včetně podílů na budově č. p. 103 a podílů na stavebním pozemku pod budovou p. č. st. 200/2 formou opakované dobrovolné dražby.
play 2015-06-29 15:08:36 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 15:08:54 Ing. J. Michalčík 1 Předložení
+ play 2015-06-29 15:09:58 Bod: 4. Návrh na schválení Memoranda o spolupráci mezi Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a městem Kolín.
play 2015-06-29 15:09:58 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 15:10:05 Mgr. I. Černovský 1 Předložení
play 2015-06-29 15:11:08 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-06-29 15:12:06 Bod: 5. Návrh na schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2015.
play 2015-06-29 15:12:06 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 15:12:34 PhDr. D. Soukupová 1 Diskuse
play 2015-06-29 15:15:46 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 15:17:19 Ing. J. Roth, Ph.D. 1 Diskuse
play 2015-06-29 15:18:39 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 15:19:05 PhDr. D. Soukupová 1 Diskuse
play 2015-06-29 15:19:54 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 15:20:29 Mgr. I. Černovský 1 Předložení
play 2015-06-29 15:21:03 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 15:21:14 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2015-06-29 15:21:35 Mgr. P. Havlíková 1 Diskuse
play 2015-06-29 15:22:02 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-06-29 15:22:46 Bod: 6. Návrh na zřízení organizační složky Městské služby sociální prevence.
play 2015-06-29 15:22:46 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 15:22:49 Mgr. I. Černovský 1 Předložení
play 2015-06-29 15:25:04 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-06-29 15:25:40 Bod: 7. Návrh na schválení změny zřizovací listiny příspěvkové organizace CEROP Kolín v části týkající se změny sídla organizace, rozšíření předmět činnosti a upřesnění způsobu jednání statutárního zástupce organizace.
play 2015-06-29 15:25:40 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 15:25:49 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-06-29 15:26:31 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-06-29 15:27:12 Bod: 8. Návrh na směnu pozemku parc. č. 148/53 v k. ú. Sendražice u Kolína ve vlastnictví města Kolína za pozemek parc. č. 1031/4 v k. ú. Sendražice u Kolína ve vlastnictví J.a L. N.
play 2015-06-29 15:27:12 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 15:27:15 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-06-29 15:27:55 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-06-29 15:28:28 Bod: 9. Návrh na bezúplatný převod pozemků parc. č. 711/1 a 711/24 v kat. území Kolín z vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774, do vlastnictví města Kolína.
play 2015-06-29 15:28:28 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 15:28:30 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-06-29 15:29:24 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-06-29 15:30:16 Bod: 10. Návrh na prodej částí stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům bytových jednotek v katastrálním území Kolín v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech příslušných bytových domů.
play 2015-06-29 15:30:16 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 15:30:18 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-06-29 15:30:30 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-06-29 15:31:04 Bod: 11. Návrh na prodej pozemku parc. č. st. 8174 v k. ú. a obci Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví Z. N., Kolín.
play 2015-06-29 15:31:04 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 15:31:06 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-06-29 15:31:40 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-06-29 15:33:10 Bod: 12. Návrh na prodej pozemků parc. č. 2219/13 a 2219/15 ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 34 m2 v kat. území Štítary u Kolína z vlastnictví města Kolína.
play 2015-06-29 15:33:10 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 15:33:12 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-06-29 15:34:15 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-06-29 15:34:56 Bod: 13. Návrh na prodej pozemků parc. č. 2219/12 a parc. č. 2219/14, ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 152 m2 v kat. území Štítary u Kolína z vlastnictví města Kolína.
play 2015-06-29 15:34:56 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 15:34:59 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-06-29 15:35:16 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-06-29 15:35:50 Bod: 14. Návrh na prodej pozemku parc. č. 637/80 o výměře 41 581 m2 v sektoru "E" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti Tsubaki Automotive Czech Republic s.r.o.
play 2015-06-29 15:35:51 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 15:35:59 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-06-29 15:37:36 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 15:43:23 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-06-29 15:44:19 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 15:46:52 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2015-06-29 15:47:28 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 15:47:30 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-06-29 15:48:08 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 15:49:09 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-06-29 15:49:31 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-06-29 15:50:13 Bod: 15. Návrh na schválení hospodaření města Kolín v roce 2014 a schválení Závěrečného účtu města Kolín za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kolín za rok 2014
play 2015-06-29 15:50:13 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 15:50:16 Ing. Villner 1 Předložení
play 2015-06-29 15:56:29 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 15:57:31 P. Král 1 Diskuse
play 2015-06-29 15:59:43 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-06-29 16:01:25 Bod: 16. Návrh na schválení účetní závěrky města Kolína k 31.12.2014.
play 2015-06-29 16:01:25 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2015-06-29 16:02:08 Bod: 17. Návrh na schválení III. rozpočtového opatření rozpočtu na rok 2015.
play 2015-06-29 16:02:08 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 16:02:19 Ing. Villner 1 Předložení
play 2015-06-29 16:03:28 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-06-29 16:08:11 Bod: 18. Veřejnoprávní smlouva ev. č. 431/2015 k zajišťování úsekového měření rychlosti mezi městem Kolín a obcí Pňov-Předhradí, obecní úřad.
play 2015-06-29 16:08:11 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 16:08:28 Mgr. T. Růžička 0 Předložení
play 2015-06-29 16:09:53 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-06-29 16:10:28 Bod: 19. Návrh na zvolení přísedících pro Okresní soud v Kolíně.
play 2015-06-29 16:10:28 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 16:12:02 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2015-06-29 16:12:33 Bod: 20. IZ – K průběhu investiční akce „Modernizace autobusového nádraží v Kolíně“.
play 2015-06-29 16:12:33 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 16:13:21 Host 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:25:29 Host 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:25:33 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 16:26:38 Ing. Villner 1 Předložení
play 2015-06-29 16:26:39 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-06-29 16:28:59 Host 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:33:17 Ing. Bartoš 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:34:59 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 16:35:28 Ing. J. Roth, Ph.D. 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:36:10 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 16:36:19 Ing. Bartoš 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:37:11 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 16:43:59 V. Doležalová, M.A. 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:44:34 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 16:44:40 Ing. Bartoš 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:45:01 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:45:48 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 16:46:17 Ing. J. Roth, Ph.D. 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:46:34 Ing. Bartoš 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:46:50 Mgr. M. Kašpar 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:48:23 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 16:49:45 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:50:20 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 16:51:10 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:52:04 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 16:52:37 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:52:53 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-06-29 16:53:28 Bod: 21. Diskuse – dotazy a připomínky členů ZM
play 2015-06-29 16:53:28 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 16:53:40 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:54:45 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 16:54:58 Mgr. T. Růžička 0 Předložení
play 2015-06-29 16:55:36 Ing. J. Michalčík 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:55:51 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 16:56:00 Ing. J. Hora 2 Diskuse
play 2015-06-29 16:56:24 Ing. J. Michalčík 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:57:17 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 16:57:20 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2015-06-29 16:57:38 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 17:00:27 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-06-29 17:02:17 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 17:04:12 MUDr. V. Fabiánová 1 Diskuse
play 2015-06-29 17:06:37 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 17:07:11 Mgr. M. Kašpar 1 Diskuse
play 2015-06-29 17:07:12 Mgr. M. Kašpar 2 Diskuse
play 2015-06-29 17:11:41 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 17:11:46 MUDr. V. Navrátil 1 Diskuse
play 2015-06-29 17:12:20 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 17:12:30 Vedoucí odboru 1 Diskuse
play 2015-06-29 17:13:28 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 17:14:34 P. Král 1 Diskuse
play 2015-06-29 17:16:00 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-06-29 17:16:08 Mgr. T. Růžička 2 Diskuse
play 2015-06-29 17:16:53 Mgr. Bc. V. Rakušan 1 Diskuse
+ play 2015-06-29 17:20:46 Bod: 22. Zpráva návrhové komise
play 2015-06-29 17:20:46 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-06-29 17:20:50 JUDr. K. Molnár 0 Diskuse
play 2015-06-29 17:21:09 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-06-29 17:21:16 Bod: 23. Závěr zasedání
play 2015-06-29 17:21:16 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení