Bezpečnostní rada ORP Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Bezpečnostní rada ORP Kolín


Informace

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností je poradními orgánem zřizovatele pro přípravu na krizové situace.

Předsedou bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou působností, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností.

Na jednání bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností se projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Na jednání bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností mohou být přizvány další osoby, pokud je jejich účast nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace.

Bezpečností rada obce s rozšířenou působností má nejvýše 8 členů a starosta obce s rozšířenou působností jejími členy jmenuje:

  • místostarostu,
  • tajemníka obecního úřadu,
  • příslušníka Policie České republiky určeného ředitelem krajského ředitelství Policie České republiky,
  • příslušníka hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského záchranného sboru kraje,
  • zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností.

Kontakty


Akce

Fotky

RSS