Komise pro sociálně-právní ochranu dětí | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí


Informace

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí je zvláštním orgánem pro výkon přenesené působnosti zřizovaným povinně starostou obce s rozšířenou působností . Povinnost zřídit tuto komisi vyplývá z ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a z ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Činnost komise je vymezena ustanovením § 38, odst. 2 zákona 359/1999 Sb., :

  • rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany ke zřízení zařízení uvedeného v § 39 písm. d zákona č. 359/1999 Sb, a o odnětí tohoto pověření,
  • navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině,
  • doporučuje provedení opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, připravuje programy péče o problémové skupiny dětí,
  • na žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska,
  • koordinuje výkon sociálně-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Kontakty


Akce

Fotky

Přílohy

RSS