Sociálně-právní ochrana dětí | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Sociálně-právní ochrana dětí

PDF E-mail Print

Rozvoj sociálně-právní ochrany na Kolínsku

Projekt „Rozvoj sociálně-právní ochrany na Kolínsku“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/00003, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 


Zpráva k zahájení realizace grantového projektu CZ.1.04/3.1.03/00003 s názvem „Rozvoj sociálně-právní ochrany na Kolínsku“

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byla městu Kolínu přidělena finanční podpora na výše uvedený grantový projekt ve výši 2 953 779,50 Kč. Dotace byla získána z grantu: Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách – Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Obsah projektu

V rámci projektu dojde k personálnímu posílení oddělení sociálně-právní ochrany, ke vzniku standardů OSPOD na MěÚ Kolín a bude navázána systémově upravená interdisciplinární spolupráce. Pro zaměstnance oddělení sociálně-právní ochrany dětí bude zajištěna supervize a průběžné vzdělávání pracovníků oddělení, čímž dojde ke zvýšení jejich kompetencí a pro klienty bude k dispozici psycholog. To vše povede ke zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných služeb, zajištění prevence před sociálními riziky u rodin a dětí a zlepšení podmínek v konkrétních rizikových rodinách v ORP Kolín.

Klíčové aktivity směřující k realizaci cíle projektu

 • Projektové řízení
 • Vznik standardů OSPOD MěÚ Kolína a realizace sociální práce
 • Vzdělávání a supervize pracovníků OSPOD
 • Interdisciplinární spolupráce
 • Rozvoj informovanosti o činnostech OSPOD MěÚ Kolín

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti služeb pro ohrožené děti a rodiny v ORP Kolín, zvýšení možnosti preventivních řešení rizikových situací a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Mezi hlavní výstupy projektu patří:

 • Zajištění odpovídajícího personálního posílení oddělení sociálně-právní ochrany
 • Vznik standardů OSPOD a MěÚ Kolín
 • Vznik a vybavení hovorny
 • Navázání systémově upravené interdisciplinární spolupráce
 • Zajištění dostupných a kvalitních informací o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zajištění služeb psychologa
 • Supervize a průběžné profesní vzdělávání pracovníků ve vybraných tématech.

Termín realizace projektu

Únor 2014 – září 2015

Kontakty

Mgr. Ivan Černovský

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín
ivan.cernovsky@mukolin.cz
tel. +420 321 748 310
MěÚ Kolín, Karlovo nám 45
280 12 Kolín I
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Karlovo nám 45, budova B, 2. patro, č. dv. 218

Ing. Jana Bradáčová

Koordinátor rozvoje sociálně-právní ochrany
jana.bradacova@mukolin.cz
tel. +420 321 748 169
MěÚ Kolín, Karlovo nám. 45
280 12 Kolín I
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Karlovo nám 45, budova B, 3. patro, č. dv. 311


Poslední úprava: 23.09.2015 06:10:39, Jana Bradáčová

Přílohy

9_Informace_klienty uživ návykové látky_10.9.15 (532,3 kB) 8_Informace_workshop_mezirezort_18.5.15 (646,3 kB) 7_Informace_řešení konfliktních sit s klienty_12.3.15 (593,0 kB) 6_Informace_SP s rodinou _19.2.15 (538,7 kB) 5_Informace_workshop_spolupráce škol_4.11.14 (442,4 kB) 4_Informace_Metody SP s rodinou_10.10.14 (654,7 kB) 3_Informace_Depistáž_25.9.14 (558,7 kB) 2_Informace_workshop_spolupráce OSPOD_19.6. 2014 (437,9 kB) 1_Informace_Dávkové systémy_30.5.14 (436,4 kB)