Sociální integrace | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Sociální integrace

PDF E-mail Print

Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně

Projekt „Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně“, registrační číslo CZ 1.04/3.2.00/55.00024, je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 


Zahájení realizace individuálního projektu

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byla městu Kolín přidělena finanční podpora na individuální projekt „Sociální služby v Kolíně“ ve výši 9 842 277 Kč. Dotace byla získána na základě žádosti do výzvy pro obce pro předkládání individuálních projektů v rámci výzvy 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit.

Obsah projektu

Na základě potřeby rozšíření a zavedení poskytování odpovídajících sociálních služeb v ohrožených lokalitách města vznikl výše zmíněný projekt, určený pro práci se sociálně vyloučenými osobami a pro práci v sociálně vyloučených lokalitách. Jedná se zejména o lokality, kde se nachází ulice Zengrova a Havlíčkova a dále prostředí kolínských ubytoven. Potřeba různých forem sociální práce v těchto lokalitách vyplývá jak z Komunitního plánu města Kolín, tak z průzkumu pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín, evidence současných poskytovatelů sociálních služeb a průzkumu ASZ. Projekt je tedy určen pro sociálně vyloučené osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách na území města Kolína.

Klíčové aktivity projektu

  1. Metodické vedení a administrace projektu
  2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  3. Program získávání základních sociálních a profesních dovedností
  4. Odborné sociální poradenství
  5. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
  6. Terénní programy pro uživatele návykových látek
  7. Vyhodnocení aktivit a přínosu projektu

Aktivity projektu spočívají zejména v provozování sociálních služeb a návazných fakultativních činností ve vazbě na trh práce a na práci s rodinou.

Aktivity zaměřené na poskytování sociálních služeb budou realizovány prostřednictvím poskytovatele/poskytovatelů registrovaných sociálních služeb vybraného/vybraných na základě otevřeného výběrového řízení.

Cíle projektu

Cílem projektu je omezit sociální vyloučení cílové skupiny, předcházet dalšímu rozšiřování sociálníhovyloučení a usnadnit osobám z cílové skupiny vstup na trh práce a pomoci jim udržet se na něm, předcházet přílišnému zadlužování, ochránit mladé lidi a dospělé před kriminalitou a drogami, posilovat sociální, rodičovské a pracovní dovednosti, motivovat ke vzdělávání, omezovat nezdravý a pasivní životní styl a předcházet dalšímu rozšiřování sociálního vyloučení v Kolíně.

Termín realizace projektu

Červenec 2013–červen 2015

Návaznost na projekt „Centrum sociálních služeb Zengrovka Kolín“

Projekt „Sociální služby v Kolíně“ navazuje na investiční projekt podaný v rámci oblasti intervence 3.1 Integrovaného operačního programu CZ.1.06/3.1.00/06.08301 Centrum sociálních služeb Zengrovka, kdy budou jeho prostřednictvím rozšířeny stávající sociální služby či poskytovány nové sociální služby. Centrum sociálních služeb Zengrovka bude zprovozněno v roce 2014.

Kontakty

Bc. Lucie Dlouhá

Koordinátor projektu

lucie.dlouha@mukolin.cz

tel.: +420 321 748 274

MěÚ Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Karlovo nám 45, budova B, 2. patro, č. dv. 215

Mgr. et Mgr. Ivan Černovský

Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín

ivan.cernovsky@mukolin.cz

tel.: +420 321 748 310

MěÚ Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Karlovo nám 45, budova B, 2. patro, č. dv. 218


Poslední úprava: 05.03.2014 10:52:07, Petra Kučerová

Obrázky

25_lofo_esf-eu-oplzz-pvb

Přílohy

tisková zpráva k ukončení projektu (268,9 kB) zaverecna_evaluace_projektu_Kolin (1,4 MB) 3. článek poskytovatele sociálních služeb - Odborné sociální poradenství (488,1 kB) 5. článek poskytovatele sociálních služeb - NZDM Kolárka (284,7 kB) 4. článek poskytovatele sociálních služeb - Aktivizační program pro rodiny (288,7 kB) 2. článek - Terénní programy pro uživatele návykových látek (286,4 kB) 2. tisková zpráva - poskytované sociální služby (472,7 kB) 1. článek poskytovatele sociálních služeb - Sociálně aktivizační služby (287,6 kB) 1. tisková zpráva - zahájení projektu (440,8 kB)