Životní jubileum | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Životní jubileum

PDF E-mail Print

Komise pro občanské záležitosti Rady města Kolína připravovala pro občany s trvalým pobytem na území města Kolín, kteří dovršili 75, 80, 85, 90 let a dále každý rok „Blahopřání jubilantům“. V předchozím období mohli členky této komise  blahopřát pouze seniorům,  kteří podepsali souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Rada Města Kolína Usnesením č. 3043/92 ze dne 28. 2. 2017 schválila realizovat Blahopřání jubilantům nadále již bez těchto souhlasů.

Znamená to, že v následujícím období budou členky Komise pro občanské záležitosti na základě dostupných údajů z evidence obyvatel navštěvovat seniory, kteří v daném roce oslaví výše uvedené jubileum.

 

Město Kolín má možnost si jednotlivé údaje zajistit z dostupných evidencí, které však nemusejí být zcela aktuální. Z tohoto důvodu může nastat situace, kdy přání a balíček neobdržíte/nebudete zastižení na své aktuální adrese.  V tomto případě se neváhejte prosím obrátit s upozorněním na pracovnici Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kolíně, Moniku Kroupovou, DiS., telefon: 321 748 208, email: monika.kroupova@mukolin.cz

 

Blahopřání jubilantům je určeno pro seniory, kteří mají trvalý pobyt v Kolíně.

 

Kontakt:

Monika Kroupová, Dis. tel.: 321 748 208. email.: monika.kroupova@mukolin.cz

Radka Sojková, tel.: 321 748 183, e-mail: radka.sojkova@mukolin.cz


Poslední úprava: 10.05.2017 15:57:35, Petra Kučerová