Občan | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Občan

PDF E-mail Print

Občanem města je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je ve městě hlášena k trvalému pobytu. Občan, který dosáhl věku 18 let, má právo volit a být volen do zastupitelstva města. Občan může dále hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zákonem o místním referendu, vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. Občan má také právo nahlížet do rozpočtu města a do závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města, do usnesení rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města a pořizovat si z nich výpisy a požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města nebo zastupitelstvem města. 

Nábor nových policistů

13.04.2015 15:00Aktualizováno

Policie České republiky informuje o právě probíhajícím náboru nových policistů ve Středočeském kraji. Také Policie ČR Územní odbor Kolín přijímá mezi sebe nové policisty.

Projekt “Rekonstrukce vodárenské věže pro cestovní ruch“

07.04.2015 14:38Aktualizováno

Projekt “Rekonstrukce vodárenské věže pro cestovní ruch“, reg. č. projektu CZ.1.15/2.2.00/79.01828“ byl zahájen v prosinci 2014 a měl by být ukončen v červnu 2015.

Realizace projektů "Cyklostezka Kolín - Veltrubská" a "Revitalizace zeleně"

07.04.2015 09:19Aktualizováno

Realizace projektu „Cyklostezka Kolín – Veltrubská II. etapa, reg. č. projektu CZ.1.15/1.2.00/80.01827“, který má zajistit propojení stávající Labské cyklostezky s Veltrubskou cyklostezkou, se dostává do závěrečné fáze.

CrossDance přivezl opět několik medailí

09.10.2014 08:31

CrossDance získal na MS (Sardinie) pro ČR a Kolín - 2 ZLATA a 1 BRONZ (v konkurenci až 66 startujících v kategorii), titul MISTRYŇ SVĚTA získaly v duetech Oldřiška Neumannová (12 let) s Adélou Bukačovou (13 let) a Dominika Kozáková (16 ...

Zájezd seniorů do Blatné

09.06.2014 09:27

Dne 15.05.2014 byl pořádán Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín autobusový zájezd pro kolínské seniory.

Zájezd seniorů

17.10.2013 10:19

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů byl dne 17.09.2013 pořádán Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín autobusový zájezd pro kolínské seniory. Prohlídka krásného zámku v Hrádku u Nechanic a v Chlumci nad Cidlinou ...

< 1 ... 3 4 5 6 7 8 >