Občan | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Občan

PDF E-mail Print

Občanem města je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je ve městě hlášena k trvalému pobytu. Občan, který dosáhl věku 18 let, má právo volit a být volen do zastupitelstva města. Občan může dále hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zákonem o místním referendu, vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. Občan má také právo nahlížet do rozpočtu města a do závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města, do usnesení rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města a pořizovat si z nich výpisy a požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města nebo zastupitelstvem města. 

Zájezd seniorů do Blatné

09.06.2014 09:27

Dne 15.05.2014 byl pořádán Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín autobusový zájezd pro kolínské seniory.

Zájezd seniorů

17.10.2013 10:19

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů byl dne 17.09.2013 pořádán Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín autobusový zájezd pro kolínské seniory. Prohlídka krásného zámku v Hrádku u Nechanic a v Chlumci nad Cidlinou ...

Oznámení žadatelům o výpis z Rejstříku trestů fyzických osob

22.07.2013 13:03

Žadatelé o výpis z Rejstříku trestů fyzických osob musí předložit platný osobní doklad opatřený fotografií (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince, vízový štítek cizince, či pobytový štítek cizince), spolu s formulářem "Žádost o výpis z Rejstříku ...

Zvýšení poplatku za pobyt na záchytce

01.03.2013 13:13

Rada města Kolína schválila s účinností od 1. 3. 2013 zvýšení úhrady za pobyt v Protialkoholní záchytné stanici Kolín na 3000,- Kč za jeden pobyt a osobu.

Odbavení zájemců o pas či občanku urychlí online rezervační systém

21.11.2012 12:22Aktualizováno

Pro rychlejší a pohodlnější odbavování žadatelů o občanské průkazy, a cestovní doklady byl zprovozněn vyvolávací a rezervační systém umožňující odbavení s elektronickou rezervací termínu schůzky.

Informace pro zájemce o náhradní rodinnou péči

13.11.2012 13:25

Potřebujete pomoci při výchově přijatých dětí? Rádi byste rozšířili své znalosti a dovednosti o nové metody práce v oblasti náhradní rodinné péče? Přemýšlíte o přijetí opuštěného dítěte do Vaší rodiny? Více informací na www.rozumacit.cz

< 1 ... 4 5 6 7 8 >