Volby | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Volby

PDF E-mail Print

 

Volby 2019

 

Volby do Evropského parlamentu 2019

 

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Občané členských států EU, kteří hlasují na území České republiky, volí do Evropského parlamentu kandidáty zaregistrované v České republice.

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat v pátek 24. května 2019 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku 18 let, je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10.dubna 2019), nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad (v územně členěných statutárních městech – úřad městské části nebo úřad městského obvodu).

Občan jiného členského státu EU je do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zapsán za těchto podmínek:

  • Jestliže o zápis do seznamu požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit.
  • Pokud je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu v místě svého pobytu požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (v žádosti se zaškrtne druhé okénko - viz příloha).
  • V případě, že na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí,  musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (v žádosti se zaškrtne první okénko - viz příloha).

Žádost je nutné podat osobně a je třeba ji podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin. Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele nejpozději do 9. května 2019 informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

K žádosti  musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:

svoji státní příslušnost, místo pobytu na území ČR, místo nebo volební okrsek, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci (tj., kde hlasoval v minulých volbách do Evropského parlamentu) a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.

 

Úplné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva vnitra pod odkazem VOLBY – Volby do Evropského parlamentu https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx.


Poslední úprava: 28.03.2019 08:21:46, Jana Kramářová

Přílohy

Přehled o telefonním spojení do volebních místností (15,6 kB) Svolání_1._zasedání_OVK (44 kB) Informace o počtu a sídle volebních okrsků (340,9 kB) Upravena_zadost_volice_jineho_clenskeho_statu_EU_o_zapis (455,2 kB) Plná moc k převzetí voličského průkazu (15,0 kB) Písemná žádost o vydání voličského průkazu (17,3 kB)