Statistiky pro čtenáře | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Statistiky pro čtenáře


Nejčtenější texty

Webkamera (přečteno 1064098x)

Online kamera - kolínské náměstí (obnovuje se každých 5 sekund)   setInterval(function() { var myImageElement = document.getElementById('myImage'); myImageElement.src = '/prilohy/Kamera/video.jpg?rand=' + Math.random(); }, 5000);

celý článek

Webkamera (přečteno 1064098x)

Online kamera - kolínské náměstí (obnovuje se každých 5 sekund)   setInterval(function() { var myImageElement = document.getElementById('myImage'); myImageElement.src = '/prilohy/Kamera/video.jpg?rand=' + Math.random(); }, 5000);

celý článek

Občan (přečteno 614482x)

Občanem města je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je ve městě hlášena k trvalému pobytu. Občan, který dosáhl věku 18 let, má právo volit a být volen do zastupitelstva města. Občan může dále hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zákonem ...

celý článek

Nejčtenější zprávy

Pokyny pro pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně (přečteno 65396x)

14.03.2022

celá zpráva

Vyhláška č. 6/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku... (přečteno 62769x)

11.01.2016 S novým rokem pro lepší přehled znovu uveřejňujeme plné znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

celá zpráva

VÝZVA k nahlášení reklamací distribuce Zpravodaje (přečteno 62688x)

01.08.2014 Vážení občané, v zájmu zkvalitnění distribuce Zpravodaje města Kolína Vás tímto vyzýváme k nahlášení míst, kam Zpravodaj města Kolína (měsíčník vydávaný MěÚ Kolín) dostáváte nepravidelně či není dodáván vůbec.

celá zpráva

Nejčtenější zprávy na úřední desce

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace k 1.8.2021 - § 64 - 65 zák.č. 256/2013 Sb., katastrální zákon (přečteno 13170x)

Vážení, na úřední desce města Kolína a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsou zveřejňováni nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí v katastru nemovitostí. ...

celá zpráva

Placené parkování + úprava (přečteno 11015x)

ARCHIV ÚD Město Kolín Nařízení č. 2/2007 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína Rada města Kolína na svém zasedání dne 15.112, vydala na podkladě ustanovení § 11 odst. 1, § 61 odst. 2 písm. a) a § 102 ...

celá zpráva

stavba větrné a solární elektrárny - Velim (přečteno 9277x)

ARCHIV ÚD MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN Odbor výstavby – stavební úřad Pošt. adresa: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I Č.j.: SU 4816/08-2416/2007-Hav Kolín, dne 24. ledna 2008 Oprávněná úřední osoba: Havlíčková Eva, tel.č.: 321 748 252, e-mail.: eva.havlickova@mukolin.cz ...

celá zpráva

Naposledny změněné zprávy

Stavební úpravy BD U NEMOCNICE 425 - Snížení energetické náročnosti

Vloženo 19.05.2022 14:45, aktualizováno 19.05.2022 14:48
Projekt řeší zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu v Kolíně, U Nemocnice čp. 425, zateplením fasády, střechy, stropu nad suterénem a výměnou výplní otvorů.

celá zpráva

INFORMACE o transformaci živnosti volné

Vloženo 19.05.2022 09:44, aktualizováno 19.05.2022 09:47
Máte živnostenské oprávnění vydané před rokem 2008 ? Tato informace je přímo pro vás.

celá zpráva