Rekonstrukce ulice Slovenská | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Rekonstrukce ulice Slovenská

Koncem března bude v závislosti na klimatických podmínkách zahájena rekonstrukce ulice Slovenská. Předmětem veřejné zakázky budou stavební úpravy komunikace – rekonstrukce vozovky a chodníků, parkovacích míst a veřejného osvětlení, sadové úpravy a instalace městského mobiliáře. Investorem akce je město Kolín.
08.02.2018 13:41
Počet zhlédnutí: 416
PDF E-mail Print

Stávající komunikace v délce 213 m bude od ulice Tyršova provedena do vzdálenosti 80 m jako dvoupruhová obousměrná, dále bude v užším profilu nově provedena jako jednosměrná směrem od ulice V Břízách k ulici Tyršova. V přidruženém dopravním prostoru budou provedeny nové chodníky a podélné a kolmé parkovací stání v celkovém počtu 38 míst. V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení budou osazeny nové stožáry a výbojková svítidla. Z uličního prostoru budou odstraněny neperspektivní dřeviny a v rámci sadových úprav dojde k výsadbě nových stromů a keřů. Ulice bude během stavebních úprav kompletně uzavřena. Předpokládaná doba realizace je minimálně do konce června.

O přesném termínu zahájení prací Vás budeme informovat.

 

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu