Místní poplatky ze psů | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Místní poplatky ze psů

Místní poplatky ze psů se vybírají podle obecně závazné vyhlášky číslo 4/2011, o místním poplatku, která nabyla účinnosti 16. 2. 2011.
28.01.2019 07:28
(Aktualizováno: 29.1.2019 07:28)
Počet zhlédnutí: 4525
PDF E-mail Print

Poplatek ze psů platí držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu města Kolína. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa 3 měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti. Poplatek je splatný do 31. března kalendářního roku. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, správce poplatku vyměří poplatek platebním výměrem
a tento poplatek bude navýšen na trojnásobek.

Sazba poplatku za kalendářní rok 2019:
• 200 Kč/rok – za každého psa v domech rodinných
• 500 Kč/rok – za prvního psa v domech ostatních
• 750 Kč/rok – za druhého a každého dalšího psa v domech ostatních
• 100 Kč/rok – za každého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, a nebo poživatel sirotčího důchodu(nutné doložit rozhodnutím o důchodu)

Správcem poplatku je Finanční odbor města Kolína, budova radnice, II. patro (k cestě do II. patra lze využít výtah), referát vyřizuje Jana Miškovská, tel. 321748247, e-mail. jana.miskovska@mukolin.cz.
Poplatky se platí hotově na hlavní pokladně, která je ve stejném patře budovy radnice, tel. 321 748243, nebo převodem z účtu po dohodě se správcem poplatku.

Celé znění vyhlášky je na stránkách města www.mukolin.cz v sekci Samospráva – Právní přepisy města.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu