Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví


Ulice: Karlovo náměstí 45
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 259
Fax: +420 321 748 126
Email: socialni.odbor@mukolin.cz

Organizační náplň

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává státní správu a samosprávu na úseku sociální péče a zdravotnictví.  Je pověřen výkonem sociálně právní ochrany dětí a v rámci sociální práce poskytuje sociální poradenství a pomoc přispívající k řešení nepříznivých životních situací. Vykonává funkci veřejného opatrovníka.  Zajišťuje provoz zařízení sociální péče a organizačních složek, které jsou zřízeny městem. Aktualizuje Komunitní plán sociálních služeb města Kolína. Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost komise rady města – komise zdravotní a sociální a zvláštního orgánu – komise sociálně právní ochrany dětí.

 

Oddělení  sociálně právní ochrany (dětí) - základní informace ve verzi pro osoby se sluchovým postižením

 

Předpisy, kterými se řídí činnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví


 


 

Dluhy, exekuce - téma, které je nutné řešit komplexněji

 Aktualizováno

Městský úřad Kolín, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s vládním subjektem – Agenturou pro sociální začleňování, uspořádal pracovní setkání v rámci ,,Tematického akčního plánu“, který se bude zaměřovat na dluhovou problematiku.

Péče o osobu blízkou a vliv na důchod pečující osoby - péče o dítě, osobu závislou či jinou osobu blízkou

 

Česká správa sociálního zabezpečení vydala souhrnnou informaci, která se snaží základně osvětlit vliv výkonu péče na dobu/doby započitatelného v rámci důchodového pojištění. Dozvědět se zde můžete dané skutečnosti nejen ve vztahu k zajištění péče o své rodiče, ale ...

Pečující se sešli v rámci prvního praktického kurzu I. pololetí 2019

 

21. února proběhlo v Městském klubu seniorů (ve spolupráci Diakonie ČCE, Pečuj doma a Města Kolín) další setkání určené především pro rodinné pečující. Přednášel zde zkušený lektor a psycholog Mgr. Tomáš Kršňák na téma Jak zvládat stres.

Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, obcí a měst se sešli v Kolíně - zájem byl i o Iglou

 

V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systémová podpora sociální práce v obcích se 19. 2. uskutečnila výjezdní porada obcí (sociálních pracovníků městských úřadů), které jsou v tomto projektu zapojeny, a to za oblast Královéhradecka - Kolín, Chrudim, Hradec Králové a Jilemnice.

Orientační přehled příspěvků, které nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2019

 Aktualizováno

V rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl aktualizován základní přehled výhod/příspěvků pro pojištěnce jednotlivých zdravotních pojišťoven pro rok 2019, a to ve spolupráci s jednotlivými zdravotními pojišťovnami, kterým byl prostřednictvím e-mailu dokument zaslán ...

PRAKTICKÉ KURZY PRO PEČUJÍCÍ – I. pololetí 2019

 

Diakonie ČCE institut Pečuj doma, pořádá v I. pololetí 2019 praktické kurzy pro pečující osoby. Kurzy jsou pro pečující zdarma.

< 1 2 3 >