Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Kmochův Kolín hledáčkem novinářů - výstava

 Aktualizováno

Ve středu 20. března 2019 od 18 hodin se v divadelním klubu Scapino uskuteční vernisáž k výstavě Kmochův Kolín hledáčkem novinářů.

Příběhy našich sousedů

 Aktualizováno

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat ...

Pozvání na Kmochův Kolín - koncert

 

Koncert Pozvání na Kmochův Kolín se letos uskuteční těsně před Velikonocemi ve středu 17. dubna 2019 od 18 hodin v Městském společenském domě. Koncert, který se stal již tradiční záležitostí, letos překvapí své příznivce skutečně ...

17. března vzpomínáme na Josefa Sudka

 

Český fotograf se narodil v Kolíně před 123 lety.

Rozšíření úředních hodin na Finančním úřadě Kolín

 Aktualizováno

Finanční úřad pro Středočeský kraj Územní pracoviště v Kolíně oznamuje rozšíření úředních hodin z důvodu podávání přiznání k dani z příjmů.

Uzavírka ulice Brandlova

 

V termínu od 11. 3. do 30. 6. 2019 bude z důvodu rekonstrukce kanalizační přípojky zcela uzavřena ulice Brandlova.

< 1 2 3 4 ... 48 >