Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Svatý Bartoloměj, Kolínský gotický skvost - zahájení stavby

 Aktualizováno

V pondělí 19. 4. 2021 bylo předáno staveniště a na Bartolomějské návrší se opět vrátí stavební ruch. Jedná se o plánovanou revitalizaci chrámu sv. Bartoloměje podle návrhu Ing. arch. Tomáše Šantavého, zhotovitel stavebních prací ...

Úplná uzavírka komunikace ul. Jateční

 

Od pondělí 19. 4. do pondělí 26. 4. 2021 bude z důvodu opravy povrchu vozovky úplná uzavírka místní komunikace ul. Jateční.

Úplná uzavírka komunikace ul. Sokolská

 

Od pondělí 19. 4. do pátku 23. 4. 2021 bude z důvodu opravy povrchu komunikace po budovaných přípojkách úplná uzavírka ul. Sokolská před ZUŠ Fr. Kmocha. Délka uzavírky je cca 25 m bez vedení objízdné trasy.

Opravy mostu přes Labe v Kolíně, který je v havarijním stavu, začnou příští týden

 Aktualizováno

Most v Kolíně na silnici II/125, který je významnou dopravní spojnicí obou břehů řeky Labe je ve velmi špatném stavu a je nezbytné okamžitě zahájit jeho opravy. Vzhledem k tomu, že sousední Masarykův most má nízkou zatížitelnost, ...

Domov pro seniory hledá zdravotní sestru

 

Městské sociální a zdravotní služby, Nad Zastávkou 64, 280 02, Kolín II - Domov pro seniory hledá na hlavní pracovní poměr zdravotní sestru, zdravotního asistenta.

Zápisy do kolínských mateřských škol – školní rok 2021/2022

 

Zápisy do kolínských mateřských škol pro školní rok 2021/2022 proběhnou v termínu od 03.05.2021 do 14.05.2021. S ohledem na protiepidemická opatření na základě pandemického zákona vydaná vládou ČR budou tyto zápisy probíhat bez ...

< 1 2 3 4 ... 75 >