mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města na rok 2018 19.10.2018 21.10.2019 FO rozpočet města
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 19.10.2018 21.10.2019 FO zastupitelstvo města
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - bezpečnostní referent/ka Odboru ... 22.08.2019 19.09.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 06.09.2019 24.09.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 23.09.2019 ... 13.09.2019 24.09.2019 KU zastupitelstvo města
Česká republika - Ministerstvo obrany - Oznámení výběrového řízení na ... 18.09.2019 02.10.2019 OSMM výběrové řízení - ostatní
018XX0020119 Oznámení - VODOS Kolín - úprava ceny vodného Kolín 21.12.2018 31.12.2019 vodní hospodářství
063 EX 3357/04-131/dr. Ex. úřad Praha 7 (JUDr. Plášil) - dražební vyhláška - podíl id. 1/6 bytová ... 08.08.2019 17.10.2019 dražba bytu - dražební vyhláška
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
106 EX 10221/10-113 Ex. úřad Plzeň (JUDr. Wolfová) - dražební vyhláška - tablet zn. Lenovo a ... 23.07.2019 26.09.2019 dražba
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
4065415/19/2111-00540-204410 FÚ v Kolíně - dražební vyhláška - podíl id. 1/5 poz. 67/6 (orná půda) ... 08.08.2019 26.09.2019 dražba
41508/2019-MZE-16212 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje ... 03.09.2019 07.10.2019 OŽPZ ochrana přírody
MUKOLIN/KU 88827/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 03.09.2019 19.09.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 93666/19-har ZÁZNAM O NÁLEZU - NOTEBOOK, KLÁVESNICE 17.09.2019 03.10.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 93680/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - NABÍJEČKA NA MOBILNÍ TELEFON, SLUCHÁTKA 17.09.2019 03.10.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 93690/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST 17.09.2019 03.10.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 84002/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 05.09.2019 23.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 86694/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/12542 z důvodu opravy mostu ... 05.09.2019 23.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 86822/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 11.09.2019 27.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 87627/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na veřejně ... 03.09.2019 19.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 87810/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 05.09.2019 23.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 87826/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 06.09.2019 23.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 87854/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 18.09.2019 04.10.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 87856/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 05.09.2019 23.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 88990/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 05.09.2019 23.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 89545/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 11.09.2019 27.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 89564/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 18.09.2019 04.10.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 89749/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Čechovy sady, ... 05.09.2019 23.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 91528/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci dočasný zákaz zastavení ... 11.09.2019 27.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 92087/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Obecní dvůr ... 13.09.2019 30.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 92153/19-vol Veřejná vyhláška - zrušení železničního přejezdu P4972 v žkm 13,616 na ... 13.09.2019 30.09.2019 OD ostatní
MUKOLIN/OD 92349/19-vol Veřejná vyhláška - zrušení železničního přejezdu P4973 v žkm 14,196 na ... 13.09.2019 30.09.2019 OD ostatní
MUKOLIN/OD 93722/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 18.09.2019 04.10.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 93723/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 17.09.2019 03.10.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OIÚP 82187/19-kra Územní plán Velim - oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání ... 23.08.2019 04.10.2019 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OIÚP 83412/19-sindv1 Územní plán Jestřabí Lhota – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu 30.08.2019 18.10.2019 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OIÚP 87823/19-ska Regulační plán městské památkové rezervace Kolín – oznámení pořizovatele ... 02.09.2019 03.10.2019 OIÚP pořizování územního plánu - Kolín
MUKOLIN/ORR 117356/18-kok O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2019 12.12.2018 31.12.2019 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 4016/19-spi O Z N Á M E N Í o termínech provádění blokového čištění na území města Kolína 18.02.2019 29.11.2019 ORR ostatní
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
MUKOLIN/OSBN 89562/19-tof Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č.p. ... 05.09.2019 24.09.2019 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 119318/18-Mu Společné povolení ke stavbě „Domovní čistírny odpadních vod pro místní ... 05.09.2019 23.09.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 30028/19-Mu Prodloužení platnosti povolení - „Vodovodní řad ul. U Hřiště, Kolín“ 13.09.2019 30.09.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 77094/19-posp Upozornění – obecná prevence 09.08.2019 04.01.2021 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/SU 18285/19-Dur Územní rozhodnutí - WIC-NET, s.r.o., IČO 28427157 - pokládka HDPE chráničky ... 05.09.2019 23.09.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 62382/19-Nov Dodatečné povolení stavby - stavba rodinného domu pozemek parc.č. 73/51 v katastrálním ... 11.09.2019 27.09.2019 územní a stavební řízení
OZPZ 81724/19-Gl Oznámení o zpracování doplnění aktualizace bezpečnostního programu skladu ... 02.09.2019 03.10.2019 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
Usn.č. 887/22/RM/2019 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální ... 28.05.2019 31.12.2019 OSVZ městské granty
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů