mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu 29.12.2021 30.12.2022 FO rozpočet města
Oznámení o okruhu údajů, které Město Kolín může jako správce poplatku ... 29.12.2021 30.12.2022 FO ostatní
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 27.07.2022 17.08.2022 výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 27.07.2022 22.08.2022 výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 05.08.2022 22.08.2022 KU výběrové řízení na pracovní místo
Město Poděbrady - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení ... 09.08.2022 25.08.2022 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/KU 77052/22-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - FOTOAPARÁT 05.08.2022 22.08.2022 KU ztráty a nálezy
095994/2022/KUSK Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. ... 01.08.2022 17.08.2022 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC, ovzduší
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
179 EX 33/22-117 Ex. úřad ŽĎár nad Sázavou (Mgr. Ráček) - dražební vyhláška - nemovitosti ... 16.08.2022 20.09.2022 dražba
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/FO 28116/22-vil ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu ... 25.03.2022 02.01.2023 FO právní předpisy města
MUKOLIN/FO 28185/22-vil ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu ... 25.03.2022 02.01.2023 FO právní předpisy města
MUKOLIN/FO 28187/22-vil ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu ... 25.03.2022 02.01.2023 FO právní předpisy města
MUKOLIN/KU 75079/22-har ZÁZNAM O NÁLEZU (ČD a.s.) - PENĚŽNÍ HOTOVOST 01.08.2022 17.08.2022 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 77055/22-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - TYČ 05.08.2022 22.08.2022 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 68463/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ... 10.08.2022 26.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 73216/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 03.08.2022 19.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 73219/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ... 03.08.2022 19.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 73319/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 16.08.2022 01.09.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 73660/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 10.08.2022 26.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 75477/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 03.08.2022 19.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 76475/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 05.08.2022 22.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 76756/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 10.08.2022 26.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 77555/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Roháčova, ul. ... 10.08.2022 26.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 78005/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na části místní komunikace ul. Na Pustině, ... 10.08.2022 26.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 78330/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 11.08.2022 29.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 78578/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 11.08.2022 29.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 78946/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 12.08.2022 29.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 79220/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 12.08.2022 29.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 79504/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 16.08.2022 01.09.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 79758/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 15.08.2022 31.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OIÚP 65906/22-ska Územní plán Ovčáry – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání ... 30.06.2022 01.09.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OIÚP 65923/22-sindv1 Územní plán Lipec – úprava – oznámení pořizovatele o zahájení řízení ... 30.06.2022 01.09.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OIÚP 75110/22-sindv1 Územní plán Libenice – oznámení pořizovatele o projednávání návrhu zadání 05.08.2022 06.09.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OSBN 65827/22-jir Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 30.06.2022 30.12.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSCP 57494/22-kraj UPUŠTĚNÍ OD VYBRÁNÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU NA ÚSEKU MATRIK od fyzické osoby, ... 15.06.2022 03.04.2023 OSČP ostatní
MUKOLIN/OSCP 76191/22-kraj Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 04.08.2022 25.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSMM 11011/22-div Oznámení o provádění blokového čištění na území města Kolína v roce 2022 07.02.2022 28.11.2022 OSMM ostatní
MUKOLIN/OSMM 74900/22-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních ... 04.08.2022 22.08.2022 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 75994/22-stur VÝZVA K ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA 05.08.2022 06.10.2022 OSMM autovraky
MUKOLIN/OSMM 79331/22-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních ... 15.08.2022 31.08.2022 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 28464/22-hak Společné povolení ke stavbě díla „Čistící šachty – Tři Dvory“ 02.08.2022 18.08.2022 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 30237/22-hak Společné povolení ke stavbě díla „Vodovod Veltruby a Hradišťko I“ 08.08.2022 24.08.2022 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 86554/21-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: MZE-49892/2021-16212 20.09.2021 21.12.2022 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/SU 30711/22-voka Územní rozhodnutí - ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 - kabelové vedení ... 10.08.2022 26.08.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 36630/22-vr Územní rozhodnutí - JON.CZ s.r.o., IČO 27918076 - optická síť pro stávající ... 10.08.2022 26.08.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 39721/22-voka Územní rozhodnutí - Obec Starý Kolín, IČ 00235741 - veřejné osvětlení ... 10.08.2022 26.08.2022 územní a stavební řízení
OZPZ 77133/22-Gl O Z N Á M E N Í o zpracování návrhu aktualizace bezpečnostního programu areálu ... 11.08.2022 12.09.2022 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC, ovzduší
usn.č. 5131/131/RM/2022 Časový plán provádění opatření PZKO – ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY – CZ02 ... 22.02.2022 01.01.2024 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC, ovzduší
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů