mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných ... 20.09.2019 18.11.2019 ostatní
131 EX 1871/18-120 Ex. úřad Liberec (Mgr. Polanský) - dražební vyhláška - bytová jednotka ... 17.10.2019 21.11.2019 dražba bytu - dražební vyhláška
121 EX 1515/18-58 Ex. úřad Plzeň-sever (JUDr. Flajšhansová) - dražební vyhláška - poz.p.č. ... 27.09.2019 29.11.2019 dražba
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
130310/2019/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. ... 04.10.2019 20.11.2019 dokumenty jiných správních orgánů
usn.č. 1514/40/RM/2019 Město Kolín - PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI TĚLOVÝCHOVNÝCH JEDNOT ... 01.11.2019 13.01.2020 OŠKS městské granty
MĚSTO KOLÍN - vyhlášení projektové otevřené výtvarně - architektonické ... 02.10.2019 08.01.2020 OMCR výběrové řízení - ostatní
Město Kutná Hora - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení ... 18.10.2019 21.11.2019 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/ORR 117356/18-kok O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2019 12.12.2018 31.12.2019 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 4016/19-spi O Z N Á M E N Í o termínech provádění blokového čištění na území města Kolína 18.02.2019 29.11.2019 ORR ostatní
018XX0020119 Oznámení - VODOS Kolín - úprava ceny vodného Kolín 21.12.2018 31.12.2019 vodní hospodářství
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 14.11.2019 03.12.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního míst ... 11.11.2019 02.12.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OZPZ 108925/19-Mu Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou ... 30.10.2019 15.11.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
KRPS-244966-50/TČ-2019-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 27.09.2019 30.03.2020 dokumenty jiných správních orgánů
Usn.č. 887/22/RM/2019 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální ... 28.05.2019 31.12.2019 OSVZ městské granty
MUKOLIN/OZPZ 113677/19-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 13.11.2019 31.03.2020 OŽPZ ochrana přírody
MUKOLIN/SU 83983/19-vanc Společné povolení - Město Kolín, IČO 00235440 - akce dle PD: „prodloužení ... 12.11.2019 28.11.2019 pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/OD 113613/19-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnicích č. II/334, ... 14.11.2019 02.12.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 108321/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 31.10.2019 18.11.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 108352/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 07.11.2019 25.11.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 106307/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 12.11.2019 28.11.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 108354/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 07.11.2019 25.11.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 103695/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 14.11.2019 02.12.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 107311/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 31.10.2019 18.11.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 105869/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 31.10.2019 18.11.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 105023/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 07.11.2019 25.11.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 114070/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 14.11.2019 02.12.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 114021/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. K Vinici v k. ... 14.11.2019 02.12.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 109271/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. K Vinici, ... 06.11.2019 22.11.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 110093/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Veltrubská, ... 06.11.2019 22.11.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci - nabídka státních pozemků ... 14.11.2019 16.01.2020 ostatní
MUKOLIN/SU 60794/19-Dur Stavební povolení - Město Kolín, IČO 00235440 - stavební úpravy místní ... 06.11.2019 22.11.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 77094/19-posp Upozornění – obecná prevence 09.08.2019 04.01.2021 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OIÚP 102632/19-kra Územní plán Polní Voděrady – oznámení pořizovatele o konání opakovaného ... 17.10.2019 21.11.2019 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/SU 99620/18-zak Územní rozhodnutí - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - Kolín V, ulice Boženy ... 31.10.2019 18.11.2019 územní a stavební řízení
EAS/SKO/032/2019 ÚZSVM - aukční vyhláška - 1/6 budovy bez č.p./č.e., rod. rekreace na st.p.č. ... 14.11.2019 13.12.2019 dražba
EAS/SKO/029/2019 ÚZSVM - AUKČNÍ VYHLÁŠKA - pozemek p. č. 3479/4 v k.ú. Kolín 12.11.2019 05.12.2019 dražba
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/SU 111950/19-Dur Zahájení stavebního řízení - Stavební bytové družstvo Kolín, IČ 00035564 ... 12.11.2019 28.11.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 111587/19-voka Zahájení územního řízení - Městys Červené Pečky, IČ 00235326 - obnova ... 07.11.2019 25.11.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OSMM 112345/19-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat pozemek parc. č. st. 3478/2, zastavěná plocha ... 08.11.2019 25.11.2019 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 109577/19-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout pozemky parc. č. 1749/6 o výměře 356 m2 a ... 06.11.2019 22.11.2019 OSMM pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 109608/19-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 205/1 v k.ú. Sendražice u Kolína 04.11.2019 20.11.2019 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 109568/19-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků č. 204, 228, 236, 239, 277/33, 277/41 ... 04.11.2019 20.11.2019 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 109594/19-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků parc. č. 204, 239, 277/33, 277/40, ... 04.11.2019 20.11.2019 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 108926/19-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat podíly stavebních pozemků pod bytovými domy v ... 04.11.2019 20.11.2019 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 107489/19-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat pozemek parc. č. st. 3478/1 v k.ú. Kolín 30.10.2019 15.11.2019 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSBN 111373/19-krap Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání na parc. č. ... 06.11.2019 26.11.2019 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 111397/19-krap Záměr města Kolína pronajmout prostory sloužící k podnikání o celkové ... 06.11.2019 26.11.2019 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)