Přednáška "Jiní v obrazech: Ztvárnění barbarů v řeckém umění" | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Přednáška "Jiní v obrazech: Ztvárnění barbarů v řeckém umění"


Termín: 08.10.2019 17:00 - 08.09.2019 19:00
Místo: Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8, Kolín
Doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
Ústav pro klasickou archeologii, Univerzita Karlova
Přednáška se zaměří na způsob zobrazení neřeckých národů ve velkém umění starých Řeků, zejména v sochařství a tím také na specifické vnímání „jiných“, barbarů. Hlavními náměty budou Keltové, zachycení na řadě řeckých památek jako sveřepý a úctyhodný nepřítel, jehož porážka je rovna vítězství nad Amazonkami v mýtickém dávnověku či nad Peršany v archaickém a klasickém období.

Zadal: Regionální muzeum v Kolíně