MARTIN MAINER / PAST / MINULOST / 2 / OBRAZY / Galerie města Kolína (otevřeno úterý až sobota) | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

MARTIN MAINER / PAST / MINULOST / 2 / OBRAZY / Galerie města Kolína (otevřeno úterý až sobota)


Termín: 00.00.0000 00:00
Místo: MĚSTSKÉ DIVADLO KOLÍN

MARTIN MAINER / PAST / MINULOST / 2 / OBRAZY

Martin MAINER (*1959) patří k představitelům generace autorů, kteří se mezi prvními prosadili před polovinou 80. let osvobozující postmoderní malbou, těžící obsahově i formálně z prolínání časových a kulturních rovin. Tato generace svým vzorem ovlivnila tvorbu mnoha autorů, ať už přímým vlivem z výstav, nebo z pozice vysokoškolských učitelů, vedoucích malířských ateliérů. Devadesátá léta byla pro Martina Mainera vůbec  stěžejní epochou. V roce 1990 se narodila první z jeho tří dcer (Marie, Karolína, Pepi), v tomtéž roce proběhla první velká samostatná prezentace v Praze v konírnách paláce U divého muže, na místě dnešního parlamentu, 1991 byl vybrán za Československo pro výstavu ve Stedelijk muzeu v Amsterdamu. Následovaly další významné výstavy ve Spojených státech, např. Beyond Believe v Chicagu v Muzeu moderního umění, poté v Evropě, Asii. V roce 1993 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého, s níž byl spojen jeho studijní pobyt v Headlands v Kalifornii, v New Yorku a Novém Mexiku. Od roku 1998 do roku 2010 byl vedoucím atelieru malby na Favu VUT v Brně, v roce 2005 získal titul vysokoškolského profesora a od 2012 do roku 2018 vedl ateliér malby na AVU v Praze. Je řádným profesorem. Od počátku své tvorby zkouší všechny možné i nemožné polohy a formy malířství, programově mění každé dva roky své přístupy k malbě – realistické, semirealistické, symbolické až po abstraktní. Mimo malby se věnuje souběžně sochařství, kresbě 
a grafice.

o galerii zde

 

 


Zadal: Městské divadlo Kolín

Obrázky

web