Výstava "Nejen nepřátelé: Staří Řekové a jejich sousedé" | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Výstava "Nejen nepřátelé: Staří Řekové a jejich sousedé"


Termín: 23.05.2019 17:00 - 31.03.2021 17:00
Místo: Regionální muzeum v Kolíně, Dvořákovo muzeum pravěku

Vernisáž se uskuteční 23. 5. v 17 hodin ve Dvořákově muzeu pravěku.

 

Tak jako se řecká kultura ve svých počátcích inspirovala hmotným i myšlenkovým bohatstvím antického Orientu, zejména Egypta, sama se záhy stala vzorem pro jiné starověké národy. 
Výstava prostřednictvím exponátů ze sbírek Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, Národního muzea a dalších tuzemských institucí představuje pestrou mozaiku vzájemných vlivů a kontaktů utvářejících antickou hmotnou kulturu. Zároveň připomíná, že střední Evropa doby halštatské a laténské nezůstávala stranou dějinných událostí a byla od počátku s oblastí Středomoří v čilém kontaktu – jak prostřednictvím obchodu a diplomatických styků, tak i vojensky. Zdejší obyvatelé se ze svých výprav na jih navraceli obtěžkáni nejen kořistí, ale i znalostí nových materiálů a výrobních technologií i kulturními zvyklostmi, jež se záhy staly součástí jejich vlastního světa – a také základem dnešní evropské civilizace.

Výstava se koná pod záštitou Mgr. Karla Horčičky MPA, radního Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče a doc. PhDr. Michala Pullmanna, Ph. D., děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 


Zadal: Regionální muzeum v Kolíně