Výtvarná soutěž 2020 - Kolín: Město sportu a sportovců | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Výtvarná soutěž 2020 - Kolín: Město sportu a sportovců


Termín: 31.07.2020 08:00 - 30.10.2020 16:00
Místo: Městská knihovna Kolín

Městská knihovna Kolín vyhlašuje 12. ročník každoroční výtvarné soutěže pro děti a mládež, pod záštitou místostarostky Kolína Ivety Mikšíkové.

 • TÉMA ROČNÍKU

  Kolín: Město sportu a sportovců

 • SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

  1. kategorie / předškoláci

  2. kategorie / 1.-2. třída ZŠ

  3. kategorie / 3.–4. třída ZŠ

  4. kategorie / 5.–6. třída ZŠ (nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia)

  5. kategorie / 7.–9. třída ZŠ (nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia)

  6. kategorie / střední školy a učiliště

  Zvláštní kategorie / kolektivní práce

 • KDY ODEVZDAT SOUTĚŽNÍ PRÁCE

  Do 31. října 2020

 • KAM JE ODEVZDAT

  Městská knihovna Kolín – libovolné oddělení, včetně pobočky v Benešově ulici.

 • SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ NÁMĚTU

  Plošné práce v libovolné technice – kresba, malba, grafika, koláž atd.

  Maximální formát A3.

  Označení práce údaji – název práce, jméno soutěžícího, věk, e-mail či telefonní číslo, adresa, škola, třída a soutěžní kategorie.

Vítěze jednotlivých kategorií vybere odborná porota. Soutěžící mohou odevzdat do soutěže pouze jeden zpracovaný námět. Odevzdané práce může pořadatel bezplatně využít k propagaci či v tisku.

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v sobotu 28. listopadu 2020 ve 12:00 v sále Městské knihovny Kolín v rámci oblíbeného Dne pro dětskou knihu a spojeno bude s výstavou soutěžních prací.

Pokud soutěžící nebo jeho zákonný zástupce nesouhlasí s vystavením díla, je třeba tuto informaci uvést na zadní straně odevzdané soutěžní práce.


Zadal: Městská knihovna Kolín

Obrázky

MěK Kolín - Výtvarná soutěž 2020 WEB