Town council buildings | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Town council buildings


Poštovní adresy

Podatelna
Městský úřad Kolín
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín I
 

IČ města Kolína

00235440

Telefonní čísla

ústředna: 321 748 111
telefonní seznam po odborech, jmenný seznam

Čísla faxu

podatelna: 321 720 911
adresář odborů

Adresa internetové stránky

www.mukolin.cz

Adresa e-podatelny

posta@mukolin.cz

ID datové schránky

9kkbs46 

Další elektronické adresy

podatelna MěÚ: podatelna@mukolin.cz

seznam po odborech, jmenný seznam

Adresy úřadoven

 

Radnice
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín I

 

Odbory:

Vedení města a sekretariát

Kancelář úřadu

Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Finanční odbor

Oddělení matriky

Odbor investic a územního plánování

Odbor správy městského majetku

Odbor dotací a veřejných zakázek

Oddělení vnitřního auditu a kontroly

Okresní úřad – budova A a C
Karlovo náměstí 44
280 12 Kolín I 
Odbory:
Odbor správních činností a přestupků
Okresní úřad – budova B a C
Karlovo náměstí 45
280 12 Kolín I
Odbory:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad
Hrádek
Na Valech 72
280 02 Kolín II
Odbory:
Odbor dopravy
Pivovar
Sokolská 545
280 12 Kolín II
Odbory:
Odbor správy bytových a nebytových prostor
Odbor školství, kultury a sportu
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zámecká
Zámecká 160
280 12 Kolín I
Odbory:
Odbor výstavby – stavební úřad
MP
Kutnohorská 23
280 12 Kolín IV

 

Odbory:
Odbor obrany a krizového řízení
Městská policie