mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

PDF E-mail Print

Smart city“ je v současné době jedním z nejrecitovanějších termínů spojených s rozvojem městských aglomerací. Ohromný rozvoj technologie umožňuje zcela novým způsobem řešit problémy měst tak, aby město bylo co nejpříjemnějším místem pro residenty i návštěvníky města. Doprava a parkování je asi nejdůležitější částí všech projektů „smart city", přímo ovlivňuje spokojenost všech řidičů pohybujících se ve městě. Vedení města Kolína připravuje, vedle dalších projektů spadajících do koncepce „smart city“, i pilotní projekt inteligentního parkování s využitím nejmodernějších technologií.

Pro pilotní projekt bylo vybráno kolínské náměstí. Na náměstí je celkem 56 parkovacích míst, z toho 10 míst je vyhrazeno pro návštěvníky městského úřadu a pět míst pro soukromé uživatele. Provoz na náměstí je silně zatěžován řidiči, hledajícími volné parkovací místo. Cílem projektu je zklidnit provoz na náměstí tím, že řidiči dostanou informaci o volných parkovacích místech. Dílčí cílem projektu je odzkoušet nové metody placení za parkování, nové metody kontroly zaplacení parkování městskou policií a zefektivnění obsluhy platebních automatů.

Každé parkovací místo bude osazeno senzorem, který bude odesílat bezdrátově informaci o tom, zda je parkovací místo obsazeno. Senzor je napájen baterií, která zajistí provoz senzoru po dobu min. 10 let. Informace o stavu parkovacího místa jsou odeslány do centrální databáze a z ní na parkovací informační panely umístěné v ulicích Pražská, Legerova, Kutnohorská a Mostní, takže každý řidič, který bude chtít na náměstí zaparkovat bude mít aktuální informaci o volných parkovacích místech. Informaci o stavu parkovacích míst bude také možné získat přes standardní webový prohlížeč.  Počítá se s tím, že parkovací místa vyhrazená pro městský úřad budou po 16 hod. uvolněna pro veřejné parkování. Také povolení pro návštěvníky městského úřadu bude provedeno pracovnicí podatelny městského úřadu přes centrální databázi, takže návštěvník nebude nucen běžet a lístkem zpět ke svému automobilu.

Současné parkovací automaty neumožňují platbu bezkontaktní platební kartou, tuto možnost považujeme v dnešní době za stěžejní. Dále neumožňují komunikaci s nadřízeným databázovým systémem a bez této možnosti není možné efektivní správa těchto parkovacích automatů. Budou proto stávající parkovací automaty vyměněny za nové, nově proto bude možné platit nejen mincemi, ale i bezkontaktní bankovní kartou. Stávající automaty budou použity na jiných městských parkovištích.

V rámci pilotního projektu bude odzkoušen i nejmodernější způsob placeni chytrým telefonem. Po zaparkování si řidič zvolí dobu parkování a tím i částku, kterou zaplatí. Aplikace v chytrém telefonu umožní prodloužení parkování bez nutnosti návratu na parkoviště. Při placení tímto způsoben nemusí být pořízen parkovací lístek, informaci o zaplacení bude mít městská policie ve své mobilní aplikaci.

Městská policie bude vybavena aplikací pro své tablety, který umožní efektivnější kontrolu a výběr za plateb za parkování. Podle informací z již realizovaných podobných systému v zahraničí očekáváme zvýšení výběru z parkovného v rozsahu 80 až 120%.

Pilotní projekt projektuje firma RH elektroprojekt s. r. o. a na své náklady bude realizovat kolínská firma SPEL a. s., která je významným dodavatelem dopravních aplikací. Odhadovaná cena celého pilotního projektu je 3,5 mil. Kč včetně vývojových nákladů (odhad 2 mil. Kč). Po půlročním zkušebním provozu, pokud budou splněny funkční a kvalitativní předpoklady, bude zařízení městem pronajato za cenu sníženou o vývojové náklady na dobu 5 let. Uvedení pilotního projektu do provozu směřujeme na podzim tohoto roku.

V případě, že pilotní projekt bude úspěšný, předpokládá se jeho rozšíření i na další parkoviště.


Poslední úprava: 31.05.2016 08:12:30, Gabriela Malá

Attachments

01_celkova situace (1,0 MB) 02_monitoring parkovacich mist (353,4 kB)