Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943

Název projektu: Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847
10.04.2019 15:20
(Aktualizováno: 10.4.2019 15:20)
Počet zhlédnutí: 1881
PDF E-mail Print

Operační program: INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Název projektu: Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847

Projekt je zaměřen na výstavbu nové podkrovní vestavby Základní školy Kolín II., Kmochova 943, kde se budou nacházet odborné učebny s vazbou na klíčové kompetence - přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích. Tímto krokem dojde k výraznému zlepšení kvality výuky a výukového procesu. Díky pořízení moderních vyučovacích technologií bude v moderních učebnách zavedena interaktivní praktická výuka.

Hlavním cílem projektu, se kterým všechny ostatní synergicky souvisejí, je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání na ZŠ Kolín II, Kmochova 943. Předmětem projektu je výrazné zlepšení kvality výuky a výukového procesu. Díky pořízení moderních vyučovacích technologií bude v nově vybudovaných odborných učebnách zavedena interaktivní praktická výuka. Vzdělávací proces zde bude inovativní v tom smyslu, že umožní uskutečňovat výuku za použití moderních demonstrativních a praktických metod. Dalším cílem projektu je zajistit bezbariérovost celé školní budovy a úprava zeleně v prostoru areálu školy. Projekt jednoznačně přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění výukového procesu a celkově se zlepší kredit školy. Dalším cílem projektu je zajistit bezbariérovost celé školní budovy a úprava zeleně v prostoru areálu školy.

V podkroví budou vybudovány 3 učebny – učebna přírodních věd, jazyková a počítačová učebna, kabinet, školní poradenské pracoviště, toalety, bezbariérové WC a chodba nezbytná pro propojení nově vzniklých prostor. Do nově vzniklých prostor bude zakoupen nábytek a vybavení za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Vně budovy bude pořízen výtah a únikové schodiště.

Výsledkem projektu je nová podkrovní vestavba odborných učeben sloužící pro ZŠ Kolín II., Kmochova 943. Budou vybudovány odborné učebny, které mají vazbu na klíčové kompetence přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích. Realizací projektu dojde jednoznačně k pozitivním změnám v rámci vyučování na ZŠ Kmochova. Díky pořízení moderních vyučovacích technologií bude v moderních učebnách zavedena interaktivní výuka. Projekt jednoznačně přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění výukového procesu a celkově se zlepší kredit školy.

Projekt "Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943" je spolufinancován Evropskou unií.

Klára Rakušanová
Dotace pro občany

Obrázky

74_irop_cz_ro_b_c rgb_2