Automatické parkovací zařízení pro kola v Kolíně | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Automatické parkovací zařízení pro kola v Kolíně

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006382
23.10.2018 15:33
Počet zhlédnutí: 1752
PDF E-mail Print

Projekt řeší vybudování parkovacího systému B+R v prostoru významného dopravního uzlu - autobusového a vlakového nádraží v Kolíně. Bude se jednat o plně automatický samoobslužný systém s 24 hodinovým provozem,  který umožní bezpečné uložení kola včetně cyklistického vybavení apod. při cestě ke spojům hromadné dopravy. Systém ukládání/ výdeje jízdních kol zabrání vlivu počasí na kola a přístupu třetích osob k nim, bude řízen SW s informačními výstupy o procesu manipulace s koly a jejich umístění.

Cílem projektu je vybudovat samostatný, bezobslužný parkovací systém pro více než 100 kol, který bude v provozu 24 hodin denně s efektivním využitím stále vzácnějšího místa a plochy pro kompaktní a bezpečné uložení kol se zařízením a SW pro ukládání a vyzvedávání kol a monitorování systému.  Stěny parkovacího systému budou využity jako informační nosič panelů s informacemi o spojích hromadné dopravy a dalších aktuálních událostech, případně dopravní situaci ve městě apod.
Realizace projektu by měla díky nově vzniklé možnosti ukládání jízdních kol způsobit jejich masovější používání, zejména při cestách s pokračováním v některém prostředku veřejné dopravy a  pozitivně ovlivnit snižování individuální automobilové dopravy ve městě.
Realizace projektu přispěje také k vylepšení okolí projektu, kde bude provedena úprava terénu a vybudován přístupový chodník.
V konečném důsledku bude automatické parkovací zařízení evokovat používání komfortnějších a bezpečnějších kol včetně doporučených bezpečnostních prvků.

Projekt " Automatické parkovací zařízení pro kola v Kolíně" je spolufinancován Evropskou unií.

Klára Rakušanová
Dotace pro občany

Obrázky

34_irop_cz_ro_b_c rgb_2