Modernizace informačních systémů Městského úřadu Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Modernizace informačních systémů Městského úřadu Kolín

Název projektu: Modernizace informačních systémů Městského úřadu Kolín
14.11.2019 09:19
(Aktualizováno: 25.3.2020 09:19)
Počet zhlédnutí: 1260
PDF E-mail Print

Operační program: INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Název projektu: Modernizace informačních systémů Městského úřadu Kolín

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006299

Předmětem projektu Modernizace IS MěÚ Kolín je pořízení a implementace  informačních systémů pro zlepšení a zefektivnění vnitřního fungování MěÚ a zkvalitnění služeb poskytovaných občanům a podnikatelům ORP Kolín. Výstupy projektu přispějí k rozvoji, modernizaci a zvýšení dostupnosti, spolehlivosti a bezpečnosti IS MěÚ, ke zrychlení a zjednodušení procesů a k podpoře elektronizace vybraných agend / procesů.

Cílem projektu Modernizace IS MěÚ Kolín je pořízení tří vybraných informačních systémů na úrovni města Kolína, pro zlepšení a zefektivnění vnitřního fungování Městského úřadu a zkvalitnění služeb poskytovaných občanům a podnikatelům ORP Kolína.

Projekt " Modernizace informačních systémů Městského úřadu Kolín" je spolufinancován Evropskou unií.

Klára Rakušanová
Dotace pro občany

Obrázky

IROP_CZ_RO_B_C RGB_2