mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

PDF E-mail Print

V červnu 2021 byl v oblasti ochrany obyvatelstva schválen návrh strategického dokumentu, který ve svém obsahu určuje směr a vývoj ochrany obyvatelstva do roku 2030.

"Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030" (Koncepce) zpracovalo Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v souladu s ustanovením § 7, odst. 2, písm. e) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Koncepce v širším pohledu stanoví další postup a zaměření při realizaci opatření ochrany obyvatelstva. Její vize je rozdělena do 3 stanovených strategických cílů:

 

1 - rozvoj podmínek ochrany obyvatelstva, 

2 - podpora úkolů a opatření,

3 - zvyšování účinnosti organizace,

 

které reprezentují klíčové oblasti změn pro nadcházející období. Pro naplnění těchto strategických cílů je definováno celkem 12 základních úkolů ochrany obyvatelstva. Kromě toho je Koncepce také věnována popisu strategického prostředí zahrnující reflexi změn, projevů a dopadů, které vyplývají z vytipovaných faktorů a které mají relevanci k vymezeným úkolům. U Koncepce je uplatněn střednědobý horizont plánování, a proto vyhodnocení plnění stanovených úkolů bude provedeno souhrnně po ukončení její platnosti.

 

 


Poslední úprava: 29.03.2022 10:37:24,

Attachments

Koncepce_OOb_2025-2030 (658,0 kB)