Jana Zadražilová | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Jana Zadražilová


funkce:podatelna odboru
administrativní a spisová pracovnice
odbor: Odbor výstavby – stavební úřad
kontakty: +420 321 748 361
jana.zadrazilova@mukolin.cz
1.12
Zámecká 160
Kolín I
280 12

Podání elektronicky můžete provést na adrese e-podatelny - posta@mukolin.cz.

Projektovou dokumentaci nebo dokumentaci je nutno dodat v tištěné podobě ve třech vyhotoveních a u staveb  a záměrů v Kolíně ve dvou vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.