Miroslav Chramosta | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Miroslav Chramosta


funkce:ochrana ovzduší, EIA
odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
kontakty: Sokolská 545
Kolín II
280 12
1. patro - kancelář č. 1.14
+420 321 748 329
miroslav.chramosta@mukolin.cz