Starostové ORP Kolín se sešli v souvislosti s řešením situace ukrajinských občanů | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Starostové ORP Kolín se sešli v souvislosti s řešením situace ukrajinských občanů

Dne 31.03.2022 se v příspěvkové organizaci CEROP Kolín konala porada starostů obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kolín, které se společně s vedením města Kolín zúčastnilo 34 starostek a starostů.
01.04.2022 07:10
Počet zhlédnutí: 336
PDF E-mail Print

Hlavním programem porady bylo řešení situace ukrajinských občanů, kteří svou vlast opustili v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

Poradu zahájila tajemnice MěÚ Kolín, PhDr. Dagmar Soukupová, která všechny přítomné  přivítala. Mgr. Michael Kašpar, starosta města informoval o stěžejních činnostech obce města Kolín v souvislosti s řešením uprchlické krize. Ve svém vystoupení se zaměřil na činnost asistenčních center, na registraci uprchlíků, ubytování, vzdělávání a zároveň upozornil na dotační programy, které budou vyhlašovat jednotlivá ministerstva.

Dalšími vystupujícími byli vedoucí odborů MěÚ Kolín a místostarostka města, Mgr. Iveta Mikšíková, která společně s vedoucím Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Kolín informovala o začlenění ukrajinských dětí do MŠ a ZŠ a o vzniku volnočasových center pro děti.

Vedoucí Odboru obrany a krizového řízení MěÚ Kolín, Mgr. Tomáš Pospěch, poskytl ucelenou informaci za oblast krizového řízení, včetně nezbytných kontaktů a odkazů na zákony a metodické pokyny. Zároveň poskytl statistické údaje o počtecch osob s uděleným pobytovým oprávněním.

Posledním prezentujícím byl vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor MěÚ Kolín, Ing. Josef Michalčík,  který se zabýval bytovou politikou a také vyhledáváním nebytových prostor pro účely dalších aktivit občanů Ukrajiny.

Následně starostové obcí vznášeli své dotazy a připomínky a to především v oblasti vzdělávání a začleňování ukrajinských dětí do MŠ a ZŠ a v této souvislosti požádali starostu města Kolína, aby dané téma otevřel  při jednáních jak na krajské úrovni, tak na úrovni ministerské. 

MěÚ Kolín
Kancelář úřadu

Obrázky

DSC_4759 DSC_4706 DSC_4751 DSC_4778 DSC_4772 DSC_4722