Změny ve vydávání řidičských průkazů od pondělí 2.7.2018 | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Změny ve vydávání řidičských průkazů od pondělí 2.7.2018

Od 1. července 2018 mohou žadatelé nově podat žádost o vydání ŘP u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, tedy nikoliv nutně tam, kde mají trvalé bydliště.
29.06.2018 12:32
Počet zhlédnutí: 4612
PDF E-mail Print

Všechny potřebné údaje budeme získávat z registru řidičů a k žádosti se již nebude přikládat papírová fotografie. K dispozici budeme mít fotografie z registru Ministerstva vnitra, v případě, že vyhovující fotografie nebude k dispozici, bude tato pořízena úřednicí přímo na přepážce. Všechny naše přepážky byly s předstihem technologií pro pořizování fotografií vybavené. Úřady místně příslušné trvalému bydlišti žadatele budou ale i nadále řešit odebírání řidičských průkazů a pozastavovaní jejich platnosti. Lhůty pro vydání ŘP se nemění. Co se týká správních poplatků, tak tyto se zvyšují, kdy je nově správní poplatek za vydání řidičského průkazu stanoven na 200 Kč a u vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě na 700 Kč. Výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně.

MěÚ Kolín
Odbor dopravy