Registrace historického a sportovního vozidla pro Středočeský kraj | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Registrace historického a sportovního vozidla pro Středočeský kraj


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Registrace historického a sportovního vozidla pro Středočeský kraj
 4. Základní informace k životní situaci
  Životní situace se týká registrace historického a sportovního vozidla,dosud neregistrovaného a veškerých změn na těchto vozidlech. Registrace je pro celý Středočeský kraj. Podmínkou je, že vozidlo bylo vyrobeno před 30 lety a dříve.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická nebo právnická osoba,tj. provozovatel, vlastník nebo zmocněnec, který je oprávněn jednat jménem provozovatele historického a sportovního vozidla.Zmocněná osoba musí předložit písemné zmocnění vlastníka historického a sportovního vozidla.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Pro registraci historického vozidla žadatel předloží – platnou klubovou a krajskou testaci vozidla na historickou původnost,2x foto vozidla o rozměrech 6 x 9, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,původní registrační doklad k vozidlu,tj. technický průkaz je-li nebo jiný věrohodný doklad k vozidlu.
  Pro registraci sportovního vozidla žadatel předloží – průkaz sportovního vozidla s platnou testací sportovního komisaře, evidenční kontrolu,doklad o provedení emisní zkoušky,doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,schválení vozidla pro sportovní provoz z MDČR.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Žádost o registraci historického a sportovního vozidla podejte osobně na Městském úřadě v Kolíně pro Středočeský kraj
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Pro Středočeský kraj – Městský úřad v Kolíně, odbor dopravy.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Na Valech 72, Kolín
  S kým: příslušný referent
  Kdy: úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Zejména je potřebné mít v originále doklad totožnosti (občanský průkaz,pas) a dále případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku u firemních vozidel.
  Pro registraci historického vozidla žadatel předloží – platnou klubovou a krajskou testaci vozidla na historickou původnost, 2× foto vozidla o rozměrech 6 × 9, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,původní registrační doklad k vozidlu,tj. technický průkaz je-li nebo jiný věrohodný doklad k vozidlu.
  Pro registraci sportovního vozidla žadatel předloží – průkaz sportovního vozidla s platnou testací sportovního komisaře, evidenční kontrolu,doklad o provedení emisní zkoušky,doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,schválení vozidla pro sportovní provoz z MDČR.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře v elektronické podobě naleznete na konci popisu.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Registrace hist. a sport. vozidla – 800 Kč
  Registrace hist. a sport. moto do 50 ccm – 300 Kč
  Registrace hist. a sport. moto od 50 ccm – 500 Kč
  Registrace hist. přívěsného vozíku do 750 kg – 500 Kč
  Registrace hist. přívěsného vozíku nad 750 kg – 700 Kč
  Veškeré změny v průkazu hist. a sport. vozidel – 50 Kč
  Vyřazení sportovního vozidla – 200 Kč

  Lze uhradit na odboru dopravy.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Po telefonickém objednání na počkání.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost, věřitel.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,§ 79a, § 79b, § 79c.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška 355/2006 Sb. o stanovení způsobu a podmínek registrace historických a sportovních vozidel.
  Zákon 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
  Zákon 500/2004 Sb., správní řád
  Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  .
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
  Je třeba se předem objednat? - Ano, vzhledem k tomu, že registrační místo funguje pro celý Středočeský kraj, je nutno se předem telefonicky objednat na zde uvedených číslech.
 22. Další informace
  Ministerstvo dopravy ČR
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  naleznete zde
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad v Kolíně – odbor dopravy
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 146
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti popisu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
   
prihlaska k registraci historickeho vozidla A3 (124,6 kB) prihlaska k registraci sportovniho vozidla A3 (121,2 kB) 41 (281,7 kB) 42 (295,9 kB) 43 (293,5 kB) 45 (280,1 kB)