Vydání digitální karty řidiče | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vydání digitální karty řidiče


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vydání digitální karty řidiče (dále jen "KDŘ")
 4. Základní informace k životní situaci
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Osoba, která vlastní řidičské oprávnění skupin B+E,C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Vlastnit řidičské oprávnění – odborná způsobilost
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Dostavte se na odbor dopravy.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Na Valech 72, Kolín
  S kým:
  příslušný referent
  Kdy:
  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte:
  • řidičský průkaz
  • platný doklad totožnosti
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádné.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek činí 700 Kč v hotovosti.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Vaše žádost bude vyřízena do 15 dní od podání.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  -
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  vyzvednutí DKŘ osobně.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  361/2000 Sb., o silničním provozu a o změnách některých zákonů (dále silniční zákon)
 18. Jaké jsou související předpisy
  vyhláška 124/2007 Sb. Obrazu paměťové karty řidiče, nařízení rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy
 22. Zda lze žádost o vydání digitální karty řidiče zaslat poštou: zákon neumožňuje
 23. Další informace
  Kde získáte bližší informace:
  • obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 24. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky Ministerstva dopravy ČR
  Stránky MěÚ Kolín
 25. Související životní situace a návody, jak je řešit
 26. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy, MěÚ Kolín
 27. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 100, 123, 132
 28. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  15.8.2019
 29. Popis byl naposledy aktualizován
  15.8.2019
 30. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 31. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace