Registrace vozidla | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Registrace vozidla


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Registrace vozidla, které není dosud registrováno (vozidlo nové, dovezené apod.)
 4. Základní informace k životní situaci
  Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec. Zmocněnec prokazuje zmocnění k zápisu vozidla do registru písemnou plnou mocí, která musí být podepsána úředně ověřeným podpisem, nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Silniční vozidlo lze do registru silničních vozidel zapsat na základě písemné žádosti vlastníka silničního vozidla, popřípadě společné žádosti vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.

  Podmínkou je, aby vozidlu byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích, má sjednané povinné pojištění, při pořízení nového silničního vozidla z jiného členského státu EU byla zaplacena daň z přidané hodnoty, vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky a provozovatel vozidla má na území České republiky pobyt, nebo sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Na odboru dopravy podat žádost o registraci vozidla.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Odbor dopravy – MěÚ Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Na Valech 72, Kolín
  S kým: příslušný referent
  Kdy: úřední hodiny 
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  občanský průkaz, živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku (u firemních vozidel), doklad o technické způsobilosti vozidla, protokol o evidenční kontrole vozidla nebo doklad o technické prohlídce vozidla (nejedná-li se o nové vozidlo), doklad o zákonném pojištění vozidla (zelená karta), doklad osvědčující zákonem předpokládaný pobyt, u nového vozidla doklad o zaplacení DPH, dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání TP, souhlas vlastníka s ověřeným podpisem, není-li vlastník vozidla zároveň jeho provozovatelem.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře v elektronické podobě naleznete na konci popisu.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  moto do 50 ccm – 300 Kč
  moto nad 50 ccm – 500 Kč
  automobil – 800 Kč
  vozík do 750 kg – 500 Kč
  vozík nad 750 kg – 700 Kč
  Lze uhradit v budově odboru.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Na počkání
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Leasingová společnost popř. jiný vlastník.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádné.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronickou službu nelze využít.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
  Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce jsou obecně uvedeny v ust. § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podm. provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 21. Nejčastější dotazy
  Musím dojet s vozidlem na příslušný úřad? – Ne, nemusíte.
 22. Další informace
  Ministerstvo dopravy ČR
  Ministerstvo vnitra ČR
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR
  Ministerstvo vnitra ČR Internet – Portál veřejné správy
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  naleznete zde
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 125, 133, 134, 277
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
zadost_o_zapis_vozidla_do_crv (665,1 kB)