Schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla
 4. Základní informace k životní situaci
  Týká se vozidel dovážených z jiných států, než jsou členské státy EU a státy k EU přidružené (vozidla dovezená z těchto států se pouze registrují, blíže viz. registrace vozidla).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Po podání žádosti na podatelnu je nutné se dostavit na odbor dopravy a doložit potřebné podklady, pokud již nebyly přiloženy k podané žádosti.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Na podatelně MěÚ Kolín podat žádost o schválení technické způsobilosti.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Odbor dopravy – MěÚ Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Na Valech 72, Kolín
  S kým: příslušný referent
  Kdy: úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  občanský průkaz, popř. živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku
  osvědčení o registraci silničního vozidla v jiném státě a technický průkaz silničního vozidla (byl-li vydán), nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,
  protokol o evidenční kontrole popř. technický protokol ze zkušební stanice,
  doklad o celním odbavení vozidla,
  technický protokol vydaný zkušební stanicí.
  Podmínkou je, že se jedná o vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 splňující emisní limity EURO 2 a vyšší, od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení JCD doba delší než 8 let, anebo jedná-li se o vozidlo kategorie L,O,T nebo S od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení JCD doba delší než 8 let anebo jedná-li se o vozidlo ostatních kategorií od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení JCD doba delší než 5 let
  .
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře v elektronické podobě naleznete na konci popisu.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Vozidlo s homologací ES – 1500 Kč
  Vozidlo bez homologace ES – 2000 Kč
  Lze uhradit na odboru dopravy
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  30 dní
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Osoba zastupující žadatele na základě plné moci s ověřeným podpisem.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádné
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Nelze.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
  Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Obecně uvedený v ust. § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 21. Nejčastější dotazy
  Jak se registruje vozidlo, které bylo dovezené z členské země EU? – Jako běžnou registraci vozidla, které nebylo dosud registrováno. Blíže viz. registrace vozidla.
 22. Další informace
  U vozidel dovezených ze zemí EU není limitováno stáří vozidla, je však nutné doložit homologaci ES, popř. schválení typu z členské země EU. U silničních vozidel roku 1994 a mladších je nutno doložit emise EHK OSN nebo EHS/ES. U pracovních strojů je tato povinnost od roku 2000.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  naleznete zde
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 113, 145
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
   
zadost o schvalovani technicke zpusobilosti A3 (178,2 kB)