Vydání mezinárodního řidičského průkazu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vydání mezinárodního řidičského průkazu


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
  OD
 2. Kód
  OD006
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vydání mezinárodního řidičského průkazu (dále jen MŘP)
 4. Základní informace k životní situaci
  Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění. Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území ČR-POZOR každý může mít pouze jeden platný mezinárodní řidičský průkaz.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Oprávněný držitel.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí. Důležité – podle cesty do zahraničí požadovat mez. ŘP podle Vídně – platnost 3 roky, nebo Ženeva –platnost 1 rok Seznam zemí uznávající jednotlivé mez. ŘP-u jakékoliv obce s RP
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Žádost o vydání MŘP podejte na předepsaném tiskopisu na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností .
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Na Valech 72, Kolín
  S kým: příslušný referent
  Kdy: úřední hodiny 
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě musíte předložit:
  • žádost o vydání MŘP (lze vyplnit na příslušném úřadě),
  • platný doklad totožnosti,
  • platný řidičský průkaz,
  • jednu barevnou průkazovou fotografii.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu jsou k dispozici na všech příslušných úřadech. 
  Formulář v interaktivní elektronické podobě v příloze.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek činí 50 Kč v hotovosti.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Mezinárodní řidičský průkaz Vám bude vystaven bezodkladně po podání žádosti.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou vzhledem k neaplikovatelnosti ust. § 117 siln. zákona
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  361/2000 Sb., o silničním provozu a o změnách některých zákonů
  Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968
  Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1949
 18. Jaké jsou související předpisy
  31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  634/2004 Sb., o správních poplatcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Možná sankce např. za porušení povinností být držitelem pouze jednoho platného mez. ŘP – ust. § 46 přest. zákona – do 30 000 Kč..
 21. Nejčastější dotazy
  Ve kterých zemích Evropy je platný český řidičský průkaz?
  Platný národní řidičský průkaz České republiky je platný ve všech zemích Evropské unie. V ostatních zemích Evropy a světa je potřeba k národnímu řidičskému průkazu předložit i MŘP příslušného vzoru (Ženeva 1949, Vídeň 1968), a to podle toho, jakou úmluvu („Úmluva o silničním provozu“) daná země přijala.
 22. Další informace
  Kde získáte bližší informace:
  Ministerstvo dopravy ČR,
  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky Ministerstva dopravy ČR
  Stránky Pražské informační služby
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
  Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
  Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem
  Vydání řidičského průkazu
  Vydání mezinárodního řidičského průkazu
  Výměna řidičského průkazu
  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy, MěÚ Kolín
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 100, 123, 132
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  14.8.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  14.8.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
23f8 (120,7 kB)