Zápis změn v registru vozidel | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zápis změn v registru vozidel


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Zápis změn v registru vozidel
 4. Základní informace k životní situaci
  Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování.
  Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla. Nejedná se o případy první registrace vozidla nebo změna vlastníka (provozovatele).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí. Nutno provést do 10 pracovních dní ode dne, kdy ke změně došlo.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Na odboru dopravy podat žádost o změnu v registru.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Odbor dopravy – MěÚ Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Na Valech 72, Kolín
  S kým: příslušný referent
  Kdy: úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  občanský průkaz,
  živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku (u firemních vozidel),
  osvědčení o registraci část II („velký technický průkaz), část I („malý“ technický průkaz),
  další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle, souhlas vlastníka.
  Pokud je předmětem žádosti o změnu výměna podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, k žádosti se přiloží doklad o nabytí této části, protokol o technické prohlídce provedené po realizaci změny, popř., jedná-li se o přestavbu, rozhodnutí správního orgánu o schválení technické způsobilosti po „výměně“.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře v elektronické podobě naleznete na konci popisu.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Změny – 50 Kč
  Lze hradit v budově odboru dopravy.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Na počkání
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Leasingová společnost popř. jiný vlastník.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádné.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronickou službu nelze využít.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
  Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce jsou obecně uvedeny v ust. § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 21. Nejčastější dotazy
  -
 22. Další informace
  Ministerstvo dopravy ČR
  Ministerstvo vnitra ČR
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR
  Ministerstvo vnitra ČR
  Internet – Portál veřejné správy
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  naleznete zde
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 125, 133, 134, 277
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
   
zadost_o_zapis_zmen_do_crv (646,3 kB)