Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
  OD
 2. Kód
  OD005
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu.
 4. Základní informace k životní situaci
  Dojde-li ke změně údajů, které se zaznamenávají do řidičského průkazu nebo do mezinárodního řidičského průkazu, je jeho držitel povinen požádat o vydání nového řidičského průkazu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Žádost o vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu se podává osobně na příslušný úřad.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Obraťte se jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Na Valech 72, Kolín
  S kým: příslušný referent
  Kdy:úřední hodiny 
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte:
  • platný doklad totožnosti,
  • dosavadní platný řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz,
  • jednu barevnou průkazovou fotografii, ovšem pouze v případě mezinárodního ŘP.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopisy žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu a jsou k dispozici na všech příslušných úřadech.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit                                                                                                                                       Správní poplatek činí 200 Kč v hotovosti.(mezinárodní ŘP 50 Kč) Vyřízení žádosti z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana, podléhá správnímu poplatku ve výši 200 Kč v hotovosti.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty - žadatel
  Změnu údajů musíte oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
  Lhůty - úřady
  Řidičský průkaz vám bude vystaven do 20 dní od podání žádosti popř. do 5 prac. dnů od podání žádosti-pak činí správní poplatek 700 Kč, mezinárodní řidičský průkaz - po podání žádosti.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu – zástupce při výdeji
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Řidičský průkaz osobně popř. zástupce – náležitosti ust. §110 odst. 5 siln. zákona a mezinárodní řidičský průkaz musíte převzít osobně (nutný podpis)
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  361/2000 Sb., o silničním provozu a o změnách některých zákonů
 18. Jaké jsou související předpisy
  31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  634/2004 Sb., o správních poplatcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Může vám být uložena pokuta podle zákona o přestupcích-ust. § 46 – sankce do 30 000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  Lze pověřit k zastupování: - podání žádosti ( komplikované nedoporučuji), převzetí nového ŘP(náležitosti ust. § 110 odst. 5 siln. zákona) a MŘP musí být osobně.
 22. Další informace
  Kde získáte bližší informace:
  Ministerstvo dopravy ČR,
  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky Ministerstva dopravy ČR
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
  Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
  Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem
  Vydání řidičského průkazu
  Vydání mezinárodního řidičského průkazu
  Výměna řidičského průkazu
  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy, MěÚ Kolín
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 100, 123, 132
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  14.8.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  14.8.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -