Ztráta, zničení nebo odcizení registrační značky | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Ztráta, zničení nebo odcizení registrační značky


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ztráta, zničení nebo odcizení registrační značky
 4. Základní informace k životní situaci
  Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  V případě ztráty, zničení nebo odcizení registrační značky, je nutné získat náhradu .
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Na odboru dopravy podat žádost o vydání nové RZ.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Na Valech 72, Kolín
  S kým:: příslušný referent
  Kdy: úřední hodiny 
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  občanský průkaz,
  živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku (u firemních vozidel),
  osvědčení o registraci část II („velký technický průkaz) a část I („malý“ technický průkaz), potvrzení o oznámení odcizení registrační značky (vydá orgán PČR na základě oznámení o odcizení RZ)
  souhlas vlastníka.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře v elektronické podobě naleznete na konci popisu
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Ztráta, zničení nebo odcizení registrační značky – 200 Kč za tabulku a 50 Kč za úkon
  Lze uhradit v budově odboru
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Na počkání
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Leasingová společnost popř. jiný vlastník.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádné.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronickou službu nelze využít.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
  Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Obecně uvedeny v ust. § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 21. Nejčastější dotazy
  Musí se při žádosti v dané věci předkládat doklad o pojištění vozidla? – Ne, doklad o pojištění se nemusí předložit.
 22. Další informace
  Ministerstvo dopravy ČR
  Ministerstvo vnitra ČR
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR
  Ministerstvo vnitra ČR
  Internet – Portál veřejné správy
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  naleznete zde
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 125, 133, 134, 277
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
   
oznameni_o_ztrate_znic_a_odciz_tab_s_rz (632,3 kB)