Vydání tabulky s registrační značkou | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vydání tabulky s registrační značkou


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace

  Vydání tabulky s registrační značkou:

  - k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu

  - z důvodu poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání (dále jen RZ).

 4. Základní informace k životní situaci

  Tato situace se týká možnosti výroby registrační značky již vozidlu přidělené a to:

  - jako 3 registrační značky, která bude umístěna na nosné zařízení které, je připojitelné k vozidlu (např. nosič jízdních kol). POZOR, vlastní grafické provedení RZ je odlišné od RZ vozidlu již přidělených a nelze jí tedy užít na vozidlo jako takové, nebo vozidlo přípojné, které samo o sobě podléhá registraci (přívěsný vozík za vozidlo).

  - z důvodu poškození tabulky RZ, které byla vozidlu přidělena. POZOR zde je podmínkou odevzdání poškozené RZ od vozidla; nelze tedy tímto způsobem řešit ztrátu nebo odcizení přidělené RZ.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Vlastník vozidla – osoby fyzická nebo právnická, popř. zmocněnec.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Na odboru dopravy podat písemnou žádost o vydání tabulky s registrační značkou.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Odbor dopravy – MěÚ Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Na Valech 72, Kolín
  S kým:
  příslušný referent
  Kdy:
  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  občanský průkaz,
  živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku (u firemních vozidel),

  pokud žádá provozovatel vozidla, předloží souhlas vlastníka vozidla,

  osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz,
  dále žadatel odevzdává poškozenu tabulku přidělené RZ jejíž výměnu požaduje.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář v elektronické podobě naleznete na konci popisu.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  600 Kč za každou tabulku registrační značky

  50 Kč za úkon
  Lze uhradit na odboru dopravy.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Žádost na počkání, zhotovení RZ do 15 dnů ode dne uhrazení poplatku.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Leasingová společnost popř. jiný vlastník.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Vyplnění žádosti.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronickou službu (vyjma on-line objednání na úkon) nelze využít.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 18. Jaké jsou související předpisy

  Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy
  Od kdy je možno službu využít? Od 01.01.2016.
 22. Další informace
  Ministerstvo dopravy ČR
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  naleznete zde
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 113, 125, 133, 134, 145, 277
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  23.12.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  RZ určenou na nosné zařízení nelze pro grafickou odlišnost provedení umístit na vozidlo nebo na přípojné vozidlo podléhající registraci.

  RZ zhotovovanou za poškozenou, úřad vydá pouze po předchozím odevzdání poškozené RZ. Tuto RZ nelze zhotovovat za ztracenou nebo odcizenou RZ.
zadost_o_vydani_tabulky_s_rz (629,0 kB)