Vydání tabulky s registrační značkou na vývoz | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vydání tabulky s registrační značkou na vývoz


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
 4. Základní informace k životní situaci
  Tato situace se týká nakládání s vozidlem a řeší vývoz vozidla do jiné země.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Vlastník vozidla – osoby fyzická nebo právnická, popř. zmocněnec.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Na odboru dopravy podat žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Odbor dopravy – MěÚ Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Na Valech 72, Kolín
  S kým:
  příslušný referent
  Kdy:
  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  občanský průkaz,
  živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku (u firemních vozidel),

  souhlas vlastníka,

  doklad o evidenční kontrole, který nesmí být starší 30 dní,

  osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz,

  dále žadatel odevzdává tabulky přidělených registračních značek.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář v elektronické podobě naleznete na konci popisu.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  200 Kč za každou tabulku registrační značky

  50 Kč za úkon
  Lze uhradit na odboru dopravy.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Na počkání
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Leasingová společnost popř. jiný vlastník.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Vyplnění žádosti.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Ministerstvo dopravy ČR
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  naleznete zde
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 113, 125, 133, 134, 145, 277
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Tyto registrační značky mají omezenou platnost.
zadost_o_vydani_rz_na_vyvoz (631,0 kB)