Odevzdání řidičského průkazu, popř. MŘP z důvodu pozbytí řidičského oprávnění nebo neplatnosti ŘP | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odevzdání řidičského průkazu, popř. MŘP z důvodu pozbytí řidičského oprávnění nebo neplatnosti ŘP


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
  OD
 2. Kód
  OD007
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Odevzdání řidičského průkazu (dále jen ŘP), popř. MŘP z důvodu pozbytí řidičského oprávnění (dále jen ŘO) nebo neplatnosti ŘP
 4. Základní informace k životní situaci
  Dojde-li k pozbytí ŘO je řidič povinen odevzdat do 5 pracovních. dnů ŘP příslušnému úřadu (obci s rozš. působností) podle místa trvalého bydliště.
  Kdy dochází k pozbytí ŘO: 
  - nabytím právní moci rozhodnutí, kdy byla uložena sankce nebo trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení mot. vozidel
  - dosažením 12 bodů v bodovém hodnocení uplynutím 5 prac. dnů ode dne doručení oznámení o dosažení 12 bodů
  Kdy je ŘP neplatný(obecně):
  - uplynula doba jeho platnosti
  - je poškozený
  - údaje o ŘO neodpovídají skutečnosti
  - neoprávněné záznamy
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Splněním povinností – tj. odevzdáním ŘP popř. MŘP
 8. Na které instituci životní situaci řešit 
  Obecní úřad s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Na Valech 72, Kolín
  S kým: příslušný referent
  Kdy:  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte:
  • platný doklad totožnosti,
  • ŘP popř. MŘP
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Potvrzení o odevzdání ŘP – k dispozici na úřadě
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nejsou stanoveny..
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Potvrzení se vydává okamžitě po odevzdání ŘP
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádné další činnosti nejsou stanoveny
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Není možná.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  361/2000 Sb., o silničním provozu a o změnách některých zákonů
 18. Jaké jsou související předpisy
  31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  200/1990 Sb., o přestupcích
  634/2004 Sb., o správních poplatcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Může vám být uložena pokuta podle zákona o přestupcích-ust. § 46 přest. zákona
 21. Nejčastější dotazy
  Lze pověřit k zastupování: zákon tuto možnost nevylučuje, nicméně právní důsledky za případné nedodržení povinnosti nese držitel.
 22. Další informace
  Kde získáte bližší informace:
  Ministerstvo dopravy ČR,
  • obecní úřady obce s rozšířenou působností
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky Ministerstva dopravy ČR
  Stránky Pražské informační služby
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
  Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
  Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem
  Vydání řidičského průkazu
  Vydání mezinárodního řidičského průkazu
  Výměna řidičského průkazu
  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy, MěÚ Kolín
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 100, 123, 132
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  16.03.2011
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  16.03.2011
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -