Odbor školství, kultury a sportu - | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor školství, kultury a sportu -


Příjem žádost o poskytnutí dotace v rámci programové dotace "Program na podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2022" je v termínu od 01. 01..2022 do 31. 01. 2022.

Dotační_program_KSM_2022 (429,0 kB) Priloha_1_Zadost_Program_2022 (17,7 kB) Priloha_2_formular_Vyuctovani_dotace_2022 (68 kB) Priloha_3_Cestne_prohlaseni (17,5 kB)

Příjem žádost o poskytnutí dotace v rámci programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů v územním obvodu města Kolína pro rok 2022" je v termínu od 01. 12. 2021 do 10. 01. 2022.

Programova_dotace_podpora_sportovni_cinnosti_2022 (612,3 kB) Kriteria_KTS_Programova_dotace_2022 (676,9 kB) Priloha_1_Zadost_programova_dotace_sportovni_cinnost_2022 (14,5 kB) Priloha_2_formular_Vyuctovani_dotace_2022 (68 kB) Priloha_3_Cestne_prohlaseni (19,1 kB)

Příjem žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína na rok 2022 je na Odboru školství, kultury a sportu.

Formy přijetí žádostí:

  1. elektronicky - naskenovanou žádost s razítkem a podpisem zašlete na e-mail: kultura@mukolin.cz,
  2. datovou zprávou na ID datové schránky 9kkbs46,
  3. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Odbor školství, kutlury a sportu, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I,
  4. osobním doručením na Odbor školství, kultury a sportu, Sokolská 545, 280 12 Kolín I.

 

Žádost_ROZPOČET_2022 (17,5 kB) Priloha_2_formular_Vyuctovani_dotace_2022 (68 kB) Priloha_3_Cestne_prohlaseni (17,5 kB)