Žádost o udělení souhlasu k užití znaku města Kolína | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Žádost o udělení souhlasu k užití znaku města Kolína


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Potřeba užití znaku města Kolína např. v tištěných materiálech propagačního nebo informativního charakteru
 4. Základní informace k životní situaci
  Podle § 34 písm. a) zákona 128/2000 Sb. mohou jiné subjekty užívat znak obce jen s jejím souhlasem. 
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická nebo právnická osoba
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Povolení k užití znaku obce uděluje po vyjádření Rada města Kolína na základě žádosti podané osobně v pracovních dnech přes podatelnu Městského úřadu, poštou nebo elektronicky.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Podáním žádosti na předepsaném tiskopise.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Odbor školství, kultury a sportu, Městský úřad Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: MěÚ Kolín, Sokolská 545 
  S kým: Ing. Veronika Jiráčková, tel. 321 748 249, e-mail: veronika.jirackova@mukolin.cz
  Kdy: v úřední dny (pondělí, středa) od 7:30 do 17:00 hod (po dohodě i mimo úřední dny)
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
  Žádost o udělení souhlasu k užití znaku města Kolína
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Barevné a výtvarné provedení znaku nelze měnit a je zakázáno jejich užívání způsobem, kterým by se projevovala neúcta k tomuto symbolu.
  V případě umístění znaku města na webových stránkách je žadatel povinen umístit znak včetně odkazu na webovou prezentaci města Kolína www.mukolin.cz
  Všichni uživatele tohoto symbolu jsou povinni dbát, aby nedocházelo k jeho poškození, zneuctění a znevážení.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor školství, kultury a sportu, MěÚ Kolín
 26. Kontaktní osoba 
  Ing. Veronika Jiráčková, tel. 321 748 249, e-mail: veronika.jirackova@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 
  7. 7. 2008 
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  29. 8. 2011
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti nebyl stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
zad-znak (37 kB)