Odbor správních činností a přestupků - | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor správních činností a přestupků -


Odbor zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, voleb, referenda, sčítání lidu, domů a bytů, vidimace a legalizace, matrik, státního občanství a přestupků v mezích stanovených interním předpisem pro úsek projednávání přestupků, a to v rozsahu daném příslušnými právními předpisy.
V samostatné působnosti plní úkoly na úseku místního referenda.