Pomozte nám vyčistit Kolín od vraků | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Pomozte nám vyčistit Kolín od vraků

Nedostatky v legislativě způsobily nejen v našem městě nahromadění nepojízdných aut v ulicích. Tato nedostatečnost výkladu zákona, na kterou jsme i z Kolína upozornili poslance, však byla naštěstí v minulém roce zákonodárci napravena. Nepojízdná vozidla blokují tolik potřebná parkovací místa. Pokud občané na nějaký vrak na území města Kolína narazí, mohou ho nahlásit na níže uvedených odkazech (e-mail, telefon, aplikace).
09.03.2021 08:34
(Aktualizováno: 10.3.2021 08:34)
Počet zhlédnutí: 2182
PDF E-mail Print

Váš podnět zaevidujeme, a budeme jej obratem řešit.

I. Situace – nepojízdné vozidlo na pozemní komunikaci

Pojmy použité v textu:

 „Vozidlo bez STK“ –  silniční vozidlo, které je více než 6 měsíců bez technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.

„Vrak“ - silničních vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku.

Oprávnění Města Kolína pro řešení vraků a odstavených silničních vozidel bez STK vychází z
ust. § 19 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). V uvedených ustanoveních Zákona jsou nejen definovány výše uvedené pojmy, ale je zde i předepsán postup, který je vlastník pozemní komunikace a následně i silniční správní úřad povinen dodržet. Dále pak dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Jak a kam nahlásím vozidlo, které je dlouhodobě ve špatném stavu odstaveno na pozemní komunikaci či jeho vzhled připomíná vrak?

Nepojízdné vozidlo vykazující nepřehlédnutelné prvky vraku prosím, sdělte Městské policii v Kolíně, která provede lustraci vozidla, a předá na Odbor správy městského majetku k řešení s potřebnými informacemi.

Nahlásit vozidlo můžete několika způsoby:

  1. e-mail: podatelna@mpkolin.cz
  2. telefon: 156
  3. aplikace Zlepšeme Česko - mobilní rozhlas.

Co se děje po mém nahlášení vraku nebo odstaveného vozidla dále, a kdy bude odstraněno z komunikace?

Zástupci vlastníka pozemní komunikace, kterým je pro tyto účely Odbor správy městského majetku (dále jen „OSMM“) jsou na vyžádání nebo Městskou policií Kolín předány údaje z registru provozovatelů vozidel. Je-li zjištěno, že skutečně došlo k naplnění požadavku Zákona, potom je vlastník pozemní komunikace oprávněn postupovat dále dle Zákona.

1) V případě vozidla bez STK vypraví OSMM v souladu s § 19d Zákona výzvu provozovateli silničního vozidla. Majitel má v této době čas na zajištění nápravy. Po marném uplynutí lhůty 2 měsíců ode dne doručení výzvy provozovateli je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo odstranit a odstavit jej na vhodném místě a tyto údaje provozovateli oznámit. Stane-li se, že výzva není doručitelná (provozovatel na uvedené adrese nebydlí apod.), nahradí se doručení do vlastních rukou zveřejněním na úřední desce. Dvouměsíční lhůta pro odstranění vozidla z pozemní komunikace potom běží ode dne zveřejnění na úřední desce.

2) V případě vraku předá OSMM návrh silničnímu správnímu úřadu Odboru dopravy, který vyzve provozovatele k odstranění vozidla či jeho vyzvednutí z pozemní komunikace. Po uplynutí lhůty 2 měsíců + 15 dní (v případě doručení neznámému provozovateli 2 měsíce + 2x 15 dní) zajistí vlastník pozemní komunikace – OSMM – předání vraku na náklady jeho provozovatele k likvidaci.

Uplynou-li všechny zákonem uložené lhůty vlastníkovi místní komunikace, co bude dál?

Po uplynutí všech zákonem stanovených lhůt, které umožní provozovateli vozidla bez STK či vraku odstranit je z pozemní komunikace, může toto učinit vlastník komunikace – Odbor správy městského majetku, který zajistí likvidaci vraku, nebo odstranění vozidla na odstavnou plochu v ul. Na Přesypu a dále vymáhá náklady, zajišťuje dražbu vozidla, případně nařídí likvidaci vraku.

 

II. Situace – nepojízdné vozidlo na veřejné zeleni

V tomto případě prosím, předejte tuto informaci na Odbor životního prostředí a zemědělství. Postupují dle zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Nahlásit vozidlo můžete několika způsoby:

  1. e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz
  2. telefon: +420 321 748 332, +420 321 748 342
  3. aplikace Zlepšeme Česko - mobilní rozhlas.

 

Jak vyplývá z výše uvedeného textu, takovéto vozidlo nelze odstranit ihned. Vlastník pozemní komunikace či Odbor životního prostředí a zemědělství musí dodržet všechny zákonem předepsané lhůty a postupy. V některých případech si lze představit, že do doby odstranění vozidla může uplynout i více než dva měsíce. Město Kolín i v tomto mezidobí činilo veškeré kroky k tomu, aby tato vozidla z ulic zmizela. Vybudovali jsme oplocenou odstavnou plochu, přijali jsme interní metodické opatření, a nyní přistupujeme k systematickému řešení co nejrychlejšího odstranění těchto nepojízdných vozidel.

MěÚ Kolín
Odbor správy městského majetku

Obrázky

autovrak