Odbor správy městského majetku - | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor správy městského majetku -


Odbor zajišťuje realizaci rozhodnutí příslušných orgánů města o nakládání s nemovitým majetkem města.

Komplexně zajišťuje nákup služeb pro město (od správců a provozovatelů – na základě koncesní smlouvy a smlouvy o obnově VHI infrastruktury od společnosti VODOS s.r.o., a rámcové smlouvy se společností AVE Kolín s.r.o.).

Plní úkoly zřizovatele příspěvkové organizace CEROP Kolín.

Spravuje dlouhodobý hmotný majetek, který je dán příspěvkové organizaci do správy, nájmu či do výpůjčky.

Odbor správy městského majetku komplexně zajišťuje přípravu a realizaci veřejných zakázek města na stavební práce, služby a dodávky mimo režim zákona do 500.000 Kč bez DPH, vede agendu veřejných zakázek mimo režim zákona.