Odbor životního prostředí a zemědělství | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor životního prostředí a zemědělství


Ulice: Sokolská 545
Město: Kolín II
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 334
Fax: +420 321 727 938
Email: zivotni.prostredi@mukolin.cz

Organizační náplň

Odbor životního prostředí a zemědělství je orgánem státní správy na úseku ochrany a tvorby životního prostředí v oblastech ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství, ochrany rostlin, ochrany zvířat proti týrání, veterinární péče, vodního hospodářství, odpadového hospodářství a ochrany ovzduší. Tuto činnost vykonává v rámci kompetencí svěřených příslušnými zákonnostmi jako obecní úřad, pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Odbor dále spolupracuje se samosprávnými orgány při zajišťování tvorby životního prostředí ve městě např. vytvářením systému nakládání s komunálním odpadem, koncepce městské zeleně apod.
Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost komise pro životní prostředí.

Výzva – Hledá se letošní kolínský vánoční strom

 

94vanocni_strom_5428web.jpg Pokud máte k dispozici vzrostlý jehličnan, který by mohl městu posloužit jako vánoční strom, a uvažujete o jeho skácení, budeme rádi, pokud jej městu darujete. Strom bude po celý advent a vánoční období zdobit Karlovo náměstí.

Dotaz z Lepšího místa - zápach

 

Z důvodu nedostatku prostoru pro odpověď v aplikaci Lepší místo zveřejňujeme na stránkách města odpověď pro pana Rulíka ve věci zápachu lakovny.

Stromy ve městech - poklad i závazek

 Aktualizováno

Odkaz na záznam přednášky „Stromy ve městech“ ze dne 20. 4. 2017 konané v konferenčním sále příspěvkové organizace CEROP Kolín naleznete v textu.

< 1 >